1

Hittade inte så mycket information om detta trimningsmedel på forumet så jag gjorde en research för att lyfta ämnet.

Dikväveoxid som även kallas för lustgas är en färglös icke brännbar gas med svagt sötaktig lukt. Det finns mycket effekt under korta stunder att vinna med N₂O men det verkar vara en vanligare trimningsmetod utomlands, i Sverige används det uppenbarligen mest i TV-spel..

En test om hur mycket lustgas en standardmotor tål och vad som är vanligaste orsakerna till haveri.


Fortsätter uppdatera inlägget efter min skönhetssömn..  ICQ/ab

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

2

Härligt,väntar på uppdateringen,men frågan är om jag är uppe så länge.. ICQ/ae

I hope to arrive to my death,
late,
in love,
and a little drunk..

3

pompejus skrev:

Härligt,väntar på uppdateringen,men frågan är om jag är uppe så länge.. ICQ/ae

Tack för den gulleplutt..  ICQ/ag


En del myter finns kring Nitrous Oxide, denna ädla gas som dock ej är en ädelgas som Argon, Helium, Krypton, Neon, Radon och Xenon.

Vad är Nitrous Oxide?
Dikväveoxid när den är i tillstånd av komprimerad vätska kan betraktas som en extremt tät form av syre.
Lustgas molekyler består av 2 kväveatomer bundna till en syreatom . När flytande lustgas frigörs från trycket som är i en gasflaska, droppar det från 760 PSI till 14,7 PSI, vilket är normalt atmosfärstryck, mycket snabbt vilket resulterar i en kraftig temperatursänkning av insugsluftens gradtal och innehåller därför mer syre.

10 graders temperatursänkning i luften till insuget kan öka en motors effekt med upp till 1.5%. Lustgasens egenskaper att absorbera värme kan minska insugningsluftens temperatur med 80 grader när den är injiceras i insugningsröret, så bara kyleffekten kan bidra med en effektökning på 7.5%.

iNitrous Oxid självt brinner inte, det är ett oxidationsmedel som innehåller mer syre och ger därmed plats åt ytterligare bränsle som ska förbrännas och därför ger det mer effekt.

Vid 307 grader, mindre än temperaturen hos en normal förbränning, så bryts molekylerna i dikväveoxid ner och då släpper syreatomerna från kväveatomerna. När de är fria från kvävet bidrar syret till förbränningen tillsammans med bränslet och det frigjorda kvävet bidrar till detonationen. Den ökade mängden syre och bränsle i förbränningsrummet resulterar till att molekylerna är mer tätt packade än normalt vilket leder till en snabbare brinnhastighet. Man måste därför justera ned tändningen för att kunna utnyttja effekten optimalt och undvika motorskador.

Med allt det ovanstående i åtanke är det naturligtvis viktigt att förse motorn med exakta mängder av ytterligare bränsle för att matcha mängden kväveoxid och att säkerställa så motorn inte körs för snålt. För att uppnå framgångsrika och tillförlitliga resultat behöver bränsle, lustgas och tändning vara rätt inställda i förhållande till varandra då kan motorn på ett säkert sätt generera exceptionella effektökningar utan att orsaka skador på grund av förbränningen.


Återkommer med mer lustigheter en dag..

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

4

Att tänka på vid användandet är att kolvbulten får mycket mera stryk, samma sak vid överladdning, att backa tändningen är inte helt nödvändigt om man inte tar ut så mycket effekt, med en bra motor kan man öka effekten med 50%, lustgas är ett väldigt billigt sätt att trimma om man ska rejsa men är väl inget för gatbruk egentligen då en tub tar slut ganska fort.

Anders

5 Senaste redigerad av PPRMicke (2016-09-09 17:25:06)

Nos är ett fabrikat som använder  några patent som Mats Wiktor har  ICQ/ab
Några saker att tänka på när man använder rasgas är att ha olika långa slangar på gas kontra soppa (enligt mats wiktor)
Sen att ha koll på munstyckena så dom är rena (på gas sidan) efter som N2o bygger upp föroreningar ( enligt mats wiktor )
/// M

Utför Flödes test av toppar
och Motorsimulering   Och arborrar