1 Senaste redigerad av Michos Miche (2011-12-02 18:26:48)

Eftersom det redan finns säkert ett tiotal trådar gällande ämnet, och säkert det dubbla om ett halvår så tycker jag att det är dags att göra en guide över processen. Jag kopierar in tidigare postade förklaringar.

Fyll på med mer så uppdaterar jag första inlägget!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to:

anders bergh skrev:

Dialog jag hade med transportstyrelsen

Från mig

Jag köpte nyligen en volkswagen 1200 från 59 av en person som fått bilen av en
bekant. Bilen har varit avställd sedan många år och har enbart gamla
registeringsnummret (F70356).

Personen jag köpte den av hade inga ägaruppgifter eller något sådant och kände
inte till tidigare ägare. Däremot har jag hittat serviceboken(med inköpsanteckning) +
besiktningsprotokoll och det verkar vara samma ägare som köpte bilen 1959 som
gjorde den sista besiktningen innan bilen ställdes på loge.

Bilen är ej i körbartskick så det är inte någon fråga om påställning förens en
ordentlig renovering har slutförts. Men min fråga är hur jag ska gå tillväga för att
bilen ska vara skriven på mig och vilka moment(påställning, besiktning osv) behöver
jag göra när renoveringen väl är slutförd för att få ut fordonet på vägen igen.

Från Transportstyrelsen

Hej!

För att få bilen i registret måste ni göra en ursprungskontroll. Skickar
med en länk via mailet där du kan läsa mer om ursprungskontroll.

Ett ägarbyte går inte att registrera eftersom bilen inte har ett giltigt
registreringsnummer. Däremot blir du registrerad som ägare när du ansöker om
ursprungskontroll. På blanketten framgår det även vilka papper som ska bifogas som tex kvitto på
att du äger bilen.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … skontroll/
till vänster på den sidan finns blanketten, ansökan om ursprungskontroll.

Från mig

Är ursprungskontrollen något jag bör göra innan jag renoverar den eller
passar det lika bra att göra när den är redo för besiktning (återställd till
orginalfärg osv.)?

När väl en ursprungskontroll är gjord, ska det göras en
registreringsbesiktning + vanlig bilbesiktning då, när bilen väl är körbar?

Från Transportstyrelsen

Du kan ansöka om Ursprungskontroll när du vill. När den ansökan är godkänd ska även fordonet registreringsbesiktas på besiktningsföretag och därefter får du nya registreringsskyltar skickade till din bostadsadress. Då kan du börja bruka fordonet igen.

Orginalhandlingar och kvitto(kopia) på bilen ska medfölja ansökan. Du kan göra ansökan via nätet eller att du skickar in ansökan till oss. Handlingar på fordonet registreringsbevis i original etc måste alltid skickas in till oss via post (rekommenderat är att föredra)

Länk ansökan Ursprungskontroll steg för steg:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … at-fordon/johan_l skrev:

http://www.mhrf.se/1095

Ursprungskontroll
Från den 4 februari 2008 tog Vägverket, numera Transportstyrelsen, över uppgiften att göra ursprungskontroll av fordon inför registreringsbesiktning. Ansökan görs via Transportstyrelsen 701 96 Örebro. Läs mer på www.transportstyrelsen.se, där du söker under Väg, Fordon och Ursprungskontroll. Du kan även ringa Transportstyrelsen på 0771-503 503 /14 15 16. När du skickat in dina handlingar och betalt avgiften till Transportstyrelsen fattar de ett beslut. Det ärendenummer din ansökan erhöll tillsammans med ett positivt beslut är förutsättningen för att beställa en tid hos Bilprovningen. Blir fordonet godkänt vid registreringsbesiktningen registreras det i vägtrafikregistret och en vanlig kontrollbesiktning kan sedan ske. Från Vägverket erhåller du sedan registreringsbevis och skyltar per post. Sedan kan du ställa på fordonet, glöm ej att först ordna med trafikförsäkring.

Innan du vänder dig till MHRF för att få hjälp med en ursprungskontroll av ett historiskt fordon, 30 år eller äldre, och skickar in handlingar till oss bör du alltid först ta kontakt med Transportstyrelsen. I de fall Transportstyrelsen inte kan fastställa fordonets identitet hänvisar de dig till MHRF - vi kan då hjälpa till med fordonsidentiteten. Fordonet ska vara i, eller återställt till, originalskick. Tidstypiska modifieringar av mindre omfattning kan under vissa omständigheter godkännas. Läs först det särskilda dokumentet med Anvisningar, sedan fyller du i vår blankett (se länkar till höger) och bifogar kort på fordonet. Kontakta oss om något är oklart. Vi utfärdar sedan ett intyg på två sidor. Sid 1 skickar du in till Transportstyrelsen och sid två tar du med till Bilprovningen

Ett idag vanligt hinder för registrering av ditt fordon är att du saknar handlingar som styrker att fordonet varit registrerat i Sverige alternativt att ägarkedjan är oklar för Transportstyrelsen. I båda dessa fall kräver Transportstyrelsen att du skall efterforska och få fram sådana dokument. I vissa fall går det att via Landsarkivet och enskilda länsstyrelser att få fram dem (Se Vanliga frågor för kontaktinformation). Men så är inte alltid fallet. Dels kan dokumentet ha förstörts eller förkommit, dels kan det också varit så att fordonet har tagits i bruk men aldrig registrerats.

Om du inte kan få fram dessa handlingar är det viktigt att du kan styrka att fordonet har funnits i Sverige i minst 20 år. Sammanställ alla uppgifter som du har om fordonet i kronologisk ordning tillsammans med din egen redogörelse för de efterforskningar du gjort och resultatet av dem till Transportstyrelsen.

Samarbetet mellan MHRF, AB Svensk Bilprovning och Transportstyrelsen, kring ursprungskontrollen tillkom 1997 för att underlätta registreringsbesiktning av historiska fordon och säkerställa att endast fordon i originalskick registreras som historiska fordon. Avgiften till MHRF för en utredning är idag 500 kronor

MHRF tar gärna emot information i de fall du inte får ditt fordon igenom Transportstyrelsen ursprungskontroll för att vi skall kunna få en samlad bild av omfattningen och de bakomliggande skälen till Transportstyrelsens negativa beslut. Ett negativt beslut kan du alltid överklaga via Länsrätten i Örebro län.

Ombyggda eller amatörbyggda fordon kan inte godkännas av MHRF vid ursprungskontroll. Dessa ska godkännas av SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, läs mer på www.sfro.com .
MHRF:S BLANKETT FÖR URSPRUNGSINTYG
Blanketten kan du fylla i direkt i din dator, skriva ut den på din skrivare, underteckna den med din namnteckning och skicka in den tillsammans med fotografier till MHRF. Se länkar till höger.

2

Och hur man hittar pappren på bilen;

VWHK kan på din bil söka fram uppgifter om var bilen såldes ny baserat på chassinummer (mot en avgift)
http://img841.imageshack.us/img841/8295/servicekort2.jpg

Volkswagen kan kontaktas för födelsebevis på bilen, kostar numera 50€
http://automuseum.volkswagen.de/urkunden.html?&L=1
http://www.thesamba.com/vw/scrapbook/63variant/letter.jpg

Ur MHRF:
Hur hittar jag gamla papper till mitt fordon?
Registreringsbevis (så kallade Besiktningsinstrument) från det gamla registreringssystemet med länsbokstäver som upphörde 1972, finns i de flesta fall bevarade på Landsarkiv eller Länsstyrelser runt om i landet. För att söka i dessa krävs i de flesta fall tillgång till det gamla registreringsnumret. I undantagsfall går det också att söka på ram- eller chassinummer.
Länk till Länsstyrelser  http://www.lst.se/lst/
Länk till Landsarkiv http://www.riksarkivet.se/default.aspx? … efid=20863

Uppgifter från åren 1972-1995 finns i de flesta fall att tillgå från SVAR i Ramsele, 010-476 77 00.
SVAR i Ramsele http://www.svar.ra.se/

Eller Riksarkivet;
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17472

Böcker kallade "BILKALENDERN 19** för *-län" innehåller information, men böckerna är svåra att få tag på.

Läser man MHRF texten ovan så borde det vara full möjligt att om man kan visa att fordonet via födelsebevis eller registerkort levererats till sverige och sen inte går att hitta via SVAR så har fordonet antingen skrotats eller exporterats innan 1972. Om man då kan visa att det stått i sverige och att man är ägare till det så borde saken vara biff?

Övriga tips i trådarna är;
Ring +46104768058 Iréne Nilsson, Landsarkivet i Härnösand. Om bilen någon gång varit registrerat i Sveriges norra delar, så hittar hon det gamla registreringnumret via datorn. Du får svar direkt, och om du vill ha gamla papper skickade kostar det inte många kronor.


tom 1973, länsarkiv för resp län - länsarkiv tar olika avgifter, jag har bara behövt betala kopiekostnad
1973-1994 verkar det kosta drygt 125 spänn på riksarkivet
1995 och framåt verkar vara transportstyrelsen...

Som jag förstått så kan ALLA gamla VW - oavsett HUR de avreggats - tas in i registret igen. De är tillräckligt gamla. En NY bil som skrotas kan tydligen inte alltid "väckas till liv igen", men alla våra luftkylda VW kvalar in för att få ett andra liv...
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17472


Information om bilregistret
Det första centrala bilregistret upprättades 1905 och enligt det ska det vid den tiden ha funnits omkring 200 bilar i Sverige.

Den första rikstäckande automobiltrafikförordningen (SFS 1906:90) tillkom året därpå. I den stadgades att ett fordon inte fick tas i bruk om det inte förseddes med ett igenkänningsmärke, motsvarande våra registreringsskyltar, bestående av en bokstav, som betecknade det aktuella länet, samt det ordningsnummer som bilen tilldelats inom länet.

År 1915 ändrades automobiltrafikförordningen och det fastslogs att ”Automobil skall vara registrerad hos Konungens befallningshavande i det län, där ägaren är mantalsskriven”

Länsstyrelserna blev ansvariga myndigheter i respektive län och hade sedan den rollen fram till 1972 då man, för att effektivisera och rationalisera hanteringen, centraliserade bilregistret och överförde ansvaret till Trafiksäkerhetsverket.

Som ett led i detta fick alla nyregistrerade fordon från och med april 1972 ett centralt registreringsnummer av den nya typen ABC 123.

Under en övergångsperiod på två år fortsatte man i vissa län att föra fordonsregister hos länsstyrelserna. Slutpunkten för det material som finns hos landsarkivet varierar därför mellan 1972 och 1974. År 1992 överfördes ansvaret för bilregistret till Vägverket.

Fordonsregister
I Länsstyrelsens arkiv förvaras det äldre manuella fordonsregistret. Sedan början på 1970- talet tillämpas en datoriserad registrering.
Dessförinnan bestod registreringsnumren av länsbokstäver och en sifferserie. I Stockholms län användes kombinationer av bokstäverna A samt B (A, B, AB, BA, AA, BB).

Registret tar sin början år 1907. Den enda sökvägen är fordonets registreringsnummer. Alla registerblad och registerkort är arkiverade enligt denna princip. Det finns därmed inget speciellt sökregister. 
Att tänka på vid fordonsförfrågningar
Vi har uppgifter hos oss från 1907 och fram till ca 1971 (1972)   
Fordonshandlingar 1973 fram till och med 1994 finns hos Riksarkivet. Telefonnummer till Riksarkivet svar 010-476 77 00.
För fordon registrerade efter 1994 ringer du Transportstyrelsen, bilregistret 0771-14 15 16

För att vi snabbt ska kunna hjälpa dig behöver vi:
Gammalt registreringsnummer, som i Stockholms fall börjar med A- eller B.
(Övriga länsbokstäver kan du söka hos annan Länsstyrelse eller Landsarkiv.)

Fordonstyp/märke (Fordonstyp: personbil, lastbil, buss, motorcykel, traktor eller släpvagn).     

Ytterligare detalj för underlättande av sökning är t.ex. tillverkningsår, chassinummer, motornummer, samt namn på ägare.
Använd gärna formuläret nedan för beställning eller sänd din förfrågan via e-post, uppge gärna en e-postadress eller ett telefonnummer där vi kan nå dig om några frågor dyker upp på beställningen.
Vill du ha  kopior på registreringsinstrumentet, så följer vi avgiftsförordningen (1992:191)
För att du ska kunna få kopiorna från oss, behöver vi namn och adress och vi översänder kopior via post eller fax. Ska du inregistrera ett gammalt fordon på nytt, ska kopian vidimeras av oss.

Forskade lite i detta för ett tag sen;
Se nedan;
http://www.vwtyp1.com/forum/viewtopic.p … t&sd=a
http://fridaysplit.blogspot.com/2009/11 … troll.html
http://fridaysplit.blogspot.com/2009/11 … ifall.html


Registreringsuppgifter om militära fordon.
Det finns ett militärfordonsregister, MIFOR, som finns på Centrala
FörnödenhetsFörsörjningsenheten i Boden. Man kan få kopior av
militära  registreringshandlingar. Adressen är:
FMLOG
Försörjningsdivitionen / MIFOR
Box 9104
961 19  Boden
e-post: [email protected]
Det går även att kontakta en av handläggarna per telefon.
Jeanette Svanberg  telefon 0921 - 45 97 96

Tror även att bröderna Svanberg har något register över norrländska splittar...
http://www.vwsplit.se/

Ni som provat de olika vägarna får gärna förtydliga vilket som funkar bäst... ICQ/ab

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Vw typ1 Oval 1957, Ghia 1960
VW typ1 1951 split (såld)

3

Jag har försökt läsa in och tror jag förstår men för mig och min 56:a panelbuss är det så att den kommer från Norge utan papper. Är det då helt kört eller går det att få in den i fordonsregistret? Jag har mailat ett antal olika instanser i norge men får inga svar... Det enda jag har är VIN-nummer 188882

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _
1956 Panelvan, 1966 1300, 1967 1300, 1967 1500, 1973 Kleinbus, 2012 T5 biogasbuss

4

Mycket bra sammanfattat!

En liten uppdatering, länken till födelsebevis (birth certificate) är inaktuell, den nya är: http://automuseum.volkswagen.de/en/cert … -form.html

Buss -63 & -64

5

Hur blir det om bilen är "Skrotad" på pappert? ICQ/ad

Loud pipes save lifes

6 Senaste redigerad av michaelth (2015-04-16 11:28:17)

Om den finns fysiskt, så är den ju inte skrotat. ...... dvs går att ursprungskontroleras dvs åter uppväckas.

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

7

michaelth skrev:

Om den finns fysiskt, så är den ju inte skrotat. ...... dvs går att ursprungskontroleras dvs åter uppväckas.

Så en bil som står på skroten kan man köpa och återregistrera.?

8

Nja .. troligen får inte skrotgubbarna sälja bilen hel om den är skrotad/inlämnad för att skrotas. .. det är ju ett avtal dom gjort med den föregående ägaren eller försäkrings bolaget...
Men ibland står det "skrotade" bilar i vår natur .. där den sas blivit officiellt skrotad för 30-40-50 år sedan.. men aldrig kommit till skrot"nissen"

Det är aldrig försent att ge upp, och börja om med gamla erfarenheter som grund.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2062  typ2 bay -73 RHD camping "Bay-Be Blue" bussen byggs i version 1..
http://boxerville.se/forum/viewtopic.ph … 73#p204073 latebayEh wannabesplit Dh.vilande tråd
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=2058  typ1 oval-56 "Maximiliam"  vilande tråd.:-(

9

Är bilen skrotad efter 2007 så är det kört. Men är bilen skrotad innan 2007 och är över 30år alltså veteranare. Så skall det gå att få in den i registret igen.

Hoppas verkligen att den är skrotad innan 2007.

10

Här kommer paragrafen.

6 § Ett fordon som tidigare varit registrerat i Sverige men avregistrerats enligt 11 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister med stöd av skrotningsintyg, skall inte god-kännas vid en ursprungskontroll. Detta gäller dock inte fordon som avregistrerats före den 1 juni 2007 och är av en års-modell som är 30 år eller äldre.

11

Mycket intressant, jag fick nämligen nej till ett fordon som var skrotat 2003 med skrotnings intyg från en bilskrot, dock så var skrotningen felaktig för den fysiska bilen finns kvar.......Har du hänvisningen till vart det står att det är möjligt om den är skrotad före 2007, då ska jag göra ett nytt försök...

RPB Piraya 1968 x 2, http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=29912
RPB Piraya med mittmotor, http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=11336
RPB Formel Vee 67 (Bror Jaktlund) https://boxerville.se/forum/viewtopic.p … 50#p455150
VW Typ 1 1962, VW Typ 1 1970, VW Typ 1 1971, VW Pickup EH 1971, VW LT31 DH 1982 biltransport
Lycklig son:s bubbla VW Typ 1 1962, http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=30458
SAAB Sonett 1968, SAAB V4 1976

12

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lag … 01-650/#K6

Varsågod. Nu har du lite att läsa. 

13

Här kommer en länk till. Fast till transportstyrelsen sida.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag … ordningar/

14

Eftersom frågan kom up på facebook så fyller jag i här..

Kvitto missade jag när jag köpte min bil och skrev därför ett eget med följande information. Detta fungerade bra och jag fick ok på registeringen

######

Kvitto på köp av Volkswagen Typ X -19XXKöpet omfattar: Volkswagen XXXX
Årsmodell: 19xx
Färg: xx (xxx som original)
Registreringsnumer: xxxxxx
Chassienummer: xxxxx
Ort: xx
Pris: xxx SEK
Datum: xxxx-xx-xx

Säljare: Namn, By
Telefon: xxxxxxxxxxx

Köpare: Namn, By
Telefon: xxxxxxxxxxx

######

15 Senaste redigerad av vwato (2016-04-27 23:13:47)

Classicmotor gjorde ett bra reportage om hur man registrerar ett gammalt fordon.
http://www.classicmotor.se/artiklar/art … alt-fordon

Har fordonet tidigare varit registrerat i Sverige men avregistrerats på grund av andra orsaker än skrotning?
Är det en så kallad veteranbil som sedan renoverats till ursprungligt skick?
I dessa fall ska du förutom köpehandlingarna bifoga tidigare utfärdat registreringsbevis eller annat som styrker att fordonet tidigare varit permanent registrerat i Sverige. Exempel på detta kan vara utdrag från Landsarkivet. Utdraget ska vara av Landsarkivet bestyrkt kopia i original. Om fordonet byggts om eller förändrats så att det inte längre överensstämmer med sitt ursprungliga utförande, ska fordonet istället ses som egentillverkat.


Hur gör man när man står där på en marknad och ska till att köpa ett renoveringsobjekt?
Vilka krav ställs på köparen nu när begreppet ”God tro” inte gäller längre och hur går man vidare med registrering?

Handla säkert
Kontrollera att ram/chassienummer finns, du kan ringa Polisen på 114 14 på plats och fråga om fordonet är anmält stulet.

Ställ frågor om varan
Hur länge har säljaren haft fordonet?
Varför säljs det?

Be att få se
Säljarens ID-kort, skriv upp namn och personnummer.
Originalkvitto

Upprätta ordentligt kvitto som innehåller
Säljarens namn, namnteckning och personnummer
Beskrivning av fordonet inklusive ram/chassinummer, alla övriga nummer som motor, växellåda och karossnummer är till fördel vid ursprungskontroll.
Datum
Pris

Kvittot är ett måste när man sedan ska gå vidare med registreringen av fordonet. Vi tog kontakt med Transportstyrelsen som gav oss följande information gällande fordonsregistrering. Checklista - Renovera ett gammalt fordon från skrot till att det kan användas på vägarna.


Den här checklistan gäller i normalfallet
Ett fordon som har skrotats efter 1 juli 2007 kan inte åter registreras i Sverige.
Ett importerat fordon kan inte registreras utan registreringshandling.
Ett historiskt fordon ska vara i sitt ursprungliga skick.


När fordonet är i delar
1. Leta reda på chassinummer/registreringsnummer
2. Kolla med polisen och Larmtjänst så att delarna inte är stulna. Transportstyrelsen kan även hjälpa dig att få reda på viss fordonshistorik med hjälp av chassinumret.
3. Leta reda på en registreringshandling. Om säljaren inte har registerhandling kan du söka i Landsarkivet(äldre än från 1972) eller Riksarkivet(1972-1994), se till att du får en vidimerad kopia.
4. Ta kontakt med en besiktningsingenjör hos ett besiktningsföretag eller fordonstekniska enheten hos Transportstyrelsen för att avgöra om fordonet efter renoveringen kommer klassas som "tidigare registrerat i Sverige", "uppstått/sammansatt" eller "egentillverkad" och om det krävs ett enskilt godkännande.


När du har renoverat klart fordonet och fordonet klassas som "tidigare registrerat i Sverige"

Har du har ett registreringsbevis?

Ja, ansök om ursprungskontroll med orsaken "tidigare registrerad i Sverige".
1. Sänd in köpehandling
2. Registreringsbevis i original
3. Om registreringsbevis inte finns i original, sänd in vidimerad kopia från Riksarkivet/landsarkivet.

Nej, ansök om ursprungskontroll och ta reda på följande
1. Leta reda på chassinummer på fordonet
2. Ta fotografier på fordonet i sin helhet snett framifrån och bakifrån samt på fordonets identitetsnummer (chassinummer/motornummer). Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll.
3. Du måste kunna styrka att fordonet är 30 år eller äldre och att fordonet har varit i Sverige de senaste 20 åren. Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll. 
4. Du måste visa för Transportstyrelsen att du gjort efterforskningar för att leta reda på ett registreringsbevis t.ex. vilka arkiv du besökt, vem du talade med och under vilken tid du satt och letade.
5. Backa i ägarkedjan, är det någon som har ett foto av detta fordon eller är det någon som har kvar ett försäkringsbrev, servicebok, leveranskort eller något annat som talar om att detta fordon varit registrerat i Sverige, intyg från tidigare ägare eller någon gammal så kallad fångeshandling. Enkelt förklarat ett bevis på att detta fordon tillhört någon person, exempelvis köpekvitto.
6. Då och då kommer det in ansökningar på tidigare registrerade fordon, vars identitet redan finns registrerad. Ibland är fordonen i trafik och i andra fall endast förregistrerade. Rutinen i dessa fall är att kräva en ID-utredning, från t.ex. Larmtjänst. Om fordonet som ansökan avser bedöms vara det rätta så kan det registreras, och det kommer då att finnas två fordon med samma identitet i registret. Utan ID-utredning som konstaterar att det aktuella fordonet är det rätta finns inget skäl att godkänna ansökan.
7. Bifoga din köpehandling till ansökan om ursprungskontroll

Klassas fordonet som "uppstått/sammansatt", ansök om ursprungskontroll
1. Ta bilder på fordonet i sin helhet snett framifrån och bakifrån samt på fordonets identitetsnummer (chassinummer/motornummer). Bifoga detta till din ansökan
2. Du måste kunna styrka att fordonet är 30 år eller äldre och att fordonet har varit i Sverige de senaste 20 åren. Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll. 
3. Bifoga köpehandling på vitala delar för fordonet(ram, motor, växellåda, chassi etc)

Klassas fordonet som Egentillverkat, ansök om ursprungskontroll
1. Bifoga köpehandling på vitala delar för fordonet(ram, motor, växellåda, chassi etc)
2. Bifoga ett identitetsbevis från SFRO (Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation)


Avslutningsvis
Gör en registreringsbesiktning när du har renoverat klart bilen.
Ta fordonet i trafik, det kommer då också in i vägtrafikregistret.


Om du har en registreringsskylt till ditt fordon av den gamla typen med länsbokstäver eller vet var bilen har brukats kan du i nedanstående tabell se vart du ska höra av dig i respektive fall.

Område                                                Kontor                               Telefon
A, AA, AB     Stockholms stad                 Arkivet i Stockholm            08-785 40 00
B, BA, BB     Stockholms län                   Arkivet i Stockholm            08-785 40 00
C                Uppsala län                        Landsarkivet i Uppsala        010-476 84 00
D                Södermanlands län              Landsarkivet i Uppsala        010-476 84 00
U                Västmanlands län                Landsarkivet i Uppsala        010-476 84 00
W, WA         Kopparbergs län                  Landsarkivet i Uppsala        010-476 84 00
E, EA           Östergötlands län                Landsarkivet i Vadstena       010-476 86 00
F, FA            Jönköpings län                    Landsarkivet i Vadstena      010-476 86 00
G                 Kronobergs län                   Landsarkivet i Vadstena      010-476 86 00
H                 Kalmar län                         Länsstyrelsen i Kalmar       010 223 81 10
I                  Gotlands län                       Landsarkivet i Visby           010-476 88 00
K                 Blekinge län                       Arkivcentrum Syd               046-222 17 00
L, LA            Kristianstads län                  Arkivcentrum Syd              046-222 17 00
M, MA, MB     Malmöhus län                     Arkivcentrum Syd              046-222 17 00
N                 Hallands län                        Arkivcentrum Syd              046-222 17 00
O, OA, OB     Göteborgs & Bohus län          Landsarkivet i Göteborg       010-476 78 00
P, PA            Älvsborgs län                       Landsarkivet i Göteborg      010-476 78 00
R                  Skaraborgs län                    Landsarkivet i Göteborg      010-476 78 00
S, SA            Värmlands län                     Värmlandsarkiv i Karlstad    054-61 77 30
T, TA            Örebro län                           Länsstyrelsen i Örebro        019-19 30 00
Z, ZA            Jämtlands län                      Landsarkivet i Östersund     010-476 89 00
X, XA            Gävleborgs län                     Landsarkivet i Härnösand    010-476 80 00
Y                  Västernorrlands län              Landsarkivet i Härnösand     010-476 80 00
AC                Västerbottens län                 Landsarkivet i Härnösand     010-476 80 00
BD                Norrbottens län                   Landsarkivet i Härnösand     010-476 80 00


Här kommer också några webbadresser som man kan komma att behöva vid en registrering.
Transportstyrelsen http://www.transportstyrelsen.se
Bilprovningen http://www.bilprovningen.se
SFRO Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation http://www.sfro.com
SVAR Svensk arkivinformation http://www.svar.ra.se/
MHRF Motorhistoriska förbundet http://www.mhrf.se/ursprungskontroll

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

16

Slänger in denna konversation med Opus bilbesiktning ang Köra bilen icke-registrerad till stationen

https://i.uploadly.com/hdu2qzhp.jpg

17

Saxat från https://www.motormannen.se/radgivning/f … erade-bil/ :

Får jag köra till besiktningen med min importerade bil?
Jag har importerat en bil från Tyskland. Får jag köra den till bilprovningen för registreringsbesiktning eller måste jag beställa registreringsskyltar först?

Du får köra bilen till och från närmaste bilprovning där registreringsbesiktningen ska utföras, under förutsättning att du har en skriftlig bokningsbekräftelse om besiktningstid och en giltig trafikförsäkring. Bokningsbekräftelse får du av den besiktningsstation du ska till. Om du saknar en trafikförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att teckna en trafikförsäkring. Trafikförsäkring kan tecknas för en eller flera dagar.
Du behöver inte ansöka om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen, om du bara har behov av att använda bilen till och från registreringsbesiktningen. Efter registreringsbesiktning får du dina permanenta registreringsskyltar.