1

hur är det, är bussarna ljust grå-beiga innuti, dvs alla synliga metallytor, dörrar insida o insteg etc, o kulören/erna bara på utsidan, dvs det som syns när dörrarna är stängda??

" . . . if I told you all that went down
        it would burn off both of your ears . . . "

2

På min enfärgade -72 (Kleinbus) var allt synligt på insidan samma kulör som utsidan.

Twin Peak Boxers

Instagram: tpb_karl
Youtube: https://www.youtube.com/@tpb_karl