1

Jag söker sex stycken skruvar till dörrgångjärn. Antingen NOS eller fina begagnade original. Jag är osäker på om de ändrade utseende under årens gång men de ska sitta på en 52:a.

Rainy 1200 -60
Sunny 1303LS -74
Rusty 1303S -73
Fodervärd VWHK:s buss

2

Har 10 st stjärnskruvar till gångjärn, från en typ 1 70-talare. Längd 15 mm.

Post's attachments

IMG_0800 (800x600).jpg, 245.93 kb, 800 x 600
IMG_0800 (800x600).jpg 245.93 kb, 1 downloads since 2022-01-15