1 Senaste redigerad av vwato (2021-08-15 10:48:27)

Ja, ifall dom är i dåligt skick så ska dom skrotas, anser en länsjurist i Göteborg.
Vad tycker VW-folket, där en del räddat gamla vrak som endast haft ett chassinummer?


Veteranbilar beslagtas – Anses vara miljöfarliga.

Oslipade diamanter eller skräp?
Meningarna går isär om fyra veteranbilar som står beslagtagna på ett tullager i Göteborg.
Länsstyrelsen anser att de är miljöfarligt avfall.
Vi tycker att skicket visar på att det inte är veteranbilar, säger Ann Dahlberg, länsjurist Västra Götaland.

Fallet kommer nu att överklagas till mark och miljödomstolen och följs av flera intresseorganisationer.
Enligt American Car Club Sweden, importeras det årligen över 6000 veteranfordon från USA på liknande sätt,
merparten just via Göteborg.

Nu finns en stor oro bland landets hobbymekare och handlare.
Källa: https://www.tv4.se/, finns ett videoreportage på TV4 Nyheter.

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

2 Senaste redigerad av vwato (2021-08-19 00:53:31)

Ja, enligt dom reglerna, sedan 2006, har importbranschen under femton år kommit lindrigt undan. Med tanke på alla nedskrivningar av fordons värde och inköpspris samt fordon fyllda med både nya och begagnade reservdelar för att sänka kostnaderna vid import så har företagen men även privatpersoner bitit sig själva i svansen, det kan man lugnt påstå.
Snål spar och faan tar.., sägs det enligt gammal sed.

Kan man gissa att nitiska tulltjänstemän tröttnat på myglet och statens förlorade inkomster. Förluster som i sammanhanget inte blir så stora med tanke på vad bilhobbyn omsätter per år i Sverige. Några tjänstemän har tänkt i ett väldigt snävt perspektiv samt stort gällande byråkrati, men inte längre än näsan räcker i alla tänkbara fall. Detta påminner inte så lite om Tragikverkets byråkrater, fd. Vägverket, och deras katastrofala motioner genom åren, i dom fallen har bilhobbyn bitit ifrån och vi har idag t.ex. världens generösaste regler gällande ombyggda och amatörbyggda fordon. Mycket tack vare Sture Torngren, chefredaktör och aktivist på tidningen Wheels, för er som ej minns kamperna och rykande reportage där myndigheterna/byråkraterna gavs på taften och fick vika ner sig. Kanhända är det andra tider nu, i tider där klimatskadade och mest snöflingor härskar på forum och i media.

I första hand får man intrycket att det gäller fordon som exporteras från länder i EU, men i sista meningen omkullkastas all import av renoveringsobjekt från andra länder. Nu är det ju valår 2022 så undantag kommer det säkert att beslutas om, annars är det hårt slag för hela bilhobbyn, för den skaran innehåller många väljare.


Så här ser reglerna ut, för export och import av fordon, som beslutats i enlighet med EU:s direktiv 2006.

Uttjänta fordon och riktiga skrotbilar.
Ett fordon räknas som avfall och får inte exporteras till land utanför EU eller OECD om det är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att reparera eller om viktiga delar är skadade. Bilar och andra fordon som en gång lämnats in för skrotning får aldrig mer komma ut i trafik och får därför självklart inte heller exporteras. All bilskrotning ska ske på auktoriserade bilskrotar.

Annat som är viktigt att tänka på.
*För att styrka att fordonet inte är ett avfall måste du kunna uppvisa kvitto gällande försäljning eller ägarbyte med en garanti att bilen är funktionsduglig.
*Fordonet får inte vara lastat med trasiga bildelar, elektronikskrot eller annat avfall.
*Om fordonet har svetsats ihop är det stor risk att kontrollerande myndigheter bedömer det som avfall och förbjuder exporten.
*Under transporten samt vid lastning och lossning ska fordonet vara skyddat mot skador.
*Under transporten får det inte finnas någon risk att oljor eller anda vätskor läcker ut.
*Fordonet får inte innehålla delar eller vätskor som det är krav på att de omhändertas eller förbjudna att exportera enligt nationell- eller EU-lagstiftning. Exempelvis köldmedier som CFC eller HCFC från luftkonditioneringsanläggningar. Luftkonditioneringsanläggningar som tömts men som dock är beroende av CFC eler HCFC för sin funktion får inte exporteras ut ur EU.

Olaglig avfallstransport.
Om dessa riktlinjerna inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Det kan innebära att du förbjuds att exportera fordonet. Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. För detta ansvarar du som exportör.

Import till Sverige.
Ovanstående vägledning gäller också vid import av begagnade fordon till Sverige.

Källa Naturvårdsverket fordon,  sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

3 Senaste redigerad av vwato (2021-08-17 03:34:22)

Bra information i frågan med alla länkar, ja ni, tänk att Naturvårdsverkets länsjurister verkar haft semester sedan 2017, att vara statligt anställd måste vara toppen, or not..


Här en sammanfattning kring vändorna i ärendet, som visar att det hela faktiskt bara var ett missförstånd som Naturvårdsverket uppmärksammade 2017...
Bra många år efter att vägledningen gällande importerade fordon skrevs för tulltjänstemän. Det talas om kvarnar som mal långsamt, men detta ärende är snart i klass med Palmemordet.


Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import och exportärenden av entusiastfordon.

Motorhistoriska Riksförbundet(MHRF) genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export.

Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta.

I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning.

När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den omarbetade vägledningen. Positivt var att de till viss del verkat lyssna på MHRFs synpunkter. Nu kommer Naturvårdsverket att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna varefter MHRF kommer att ges tillfälle att lägga synpunkter innan man slutligen fastställer vägledningen.
Källa MHRF https://mhrf.se/omarbetad_vagledning

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

4

I länken finns en dom som påvisar vilken kamp en man får föra mot myndigheter som håller varandra om ryggen och har stora resurser.
Han var på väg hem till Tyskland med sitt fynd, en VW-buss 1982 CGC211 med låga mil när transporten stoppades, skälet var exportreglerna gällande miljöfarligt avfall.
Det här hände 2017 och beslut i dom är från 2018, för er som finner domstolsprotokoll tråkiga att läsa tycker jag ni ska ge det en chans, mycket läsvärt. Annars kan slå på reg.numret istället, men det har ingenting med den här domens utfall att göra..

Förbud mot utförsel av historiskt fordon, dom i mål.
https://mhrf.se/dom_mal_nr_458-18

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

5 Senaste redigerad av vwato (2021-08-18 04:30:53)

Alla som äger eller förvarar veteranbilar bör läsa dokumentet om hur man förvarar historiska fordon,  en reservdelsbil eller skrotbil. Det finns alla skäl i världen att kunna lagar och regler. T.ex. för att minska risken för mer eller mindre välgrundade beslut och förelägganden från myndigheter, särskilt när Länstyrelserna runt om i landet uppmanar till angiveri…, http://extra.lansstyrelsen.se/miljosamv … nusson.pdf ,… vid en anmälan, hur fel den än är, gäller det att ha torrt på fötterna och veta reglerna.


Förvaring av historiska fordon, skrotning m.m. i länken.

https://citroenklubben.se/wp-content/up … fordon.pdf
Sammanfattning av MHRF och tack Citroënklubben för uppläggning av dokument.


psst.
Dela också för det är populärt och jätteviktigt att ha med i varje rubrik och tråd, särskilt för facebookshoror/heroes eller hur det nu stavas...

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

6 Senaste redigerad av vwato (2021-08-19 03:03:11)

Kampen för rättvisa har gått i stå pga. semestertider hos Naturvårdssveket. En ändring kommer ske snarast för att ingenting ska kunna missförstås i vägledning gällande förordning om just samlarfordon och miljöfarligt avfall. Missförstånd och paragrafrytteri av övernitiska tjänstemän, på Tullverket, Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen i någon av Sveriges regioner, kommer ej att kunnas upprepas, i denna fråga..

Men det krävdes att en företagare/bilhandlare hamnade i kläm för att får fart på rövhattarna. Så just nu är det en storm i ett vattenglas även om det egentligen, enligt Naturvårdsverkets felaktigt utformade vägledning till myndigheterna, har rått styv bris i flera år så har endast ett fåtal privatpersoner drabbats.

Tullverket har precis som dom andra myndigheterna kvar den förhatliga vägledningen kring vad som anses vara miljöavfall, trots att sidan på Tullverket avser samlarbilar, men det är bara en tidsfråga innan den tagits bort från hemsidan. Som kuriöst minne citerar jag den här till nästa  och nästa generations biltokar i all evighet, Amen…

Avfall
Äldre fordon i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.
Begagnade fordon – Naturvårdsverket.För att sätta Tullverkets importregler och avgifter på pränt, så inga missförstånd skapas när det gäller gränsen mellan veteranfordon och samlarfordon, kommer här ren fakta i frågan, men naturligtvis först en åsikt/tanke/brasklapp...

Intrycket jag får av reglerna för samlarfordon är att det i verkligheten myglas något så ini helvete, det är många företagare, privatpersoner och tullverkets anställda som borde skämmas ögona ur sig, ifall tanken är att moralen ska upprätthållas efter dessa regler.
Hur mycket får egentligen tulltjänstemännen i svarta pengar, för att inte sköta sitt jobb, blunda och hålla käften, alla utom en..Köpa bil från ett land utanför EU

Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Du ska anmäla fordonet till Tullverket direkt när du passerar gränsen på närmaste tullklareringsexpedition.


För att Tullverket ska kunna räkna ut avgifterna och förtulla fordonet måste du ha med dig:

Inköpsfaktura
Köpehandling
Kvitto eller annan handling som styrker fordonets värde
Det utländska registreringsbeviset.


Avgifter

Tullavgiften för motorfordon varierar, för personbilar är den 10% och momsen är 25 %.
Som privatperson betalar du alla avgifterna till Tullverket.

Tullverket beräknar tullavgiften på:

Inköpspriset
Fraktkostnader
Försäkring
Hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns.

Tullverket beräknar momsen på kostnaderna i punkterna ovan, det vill säga inköpspriset, fraktkostnaderna, försäkring och  hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns, inklusive kostnaden för tullavgiften.
Räkna ut vad din vara kommer att kosta med hjälp av tullräknaren.

Om fordonet uppfyller kraven för att klassas som ett samlarfordon betyder det att du inte behöver betala tull och bara 12 procent i moms.Samlarfordon

Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för att få klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse.

Du kan klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet för fordonet men fordonet måste uppfylla vissa krav. Det ger tullfrihet och 12 procent i moms.
HS-numret för ett samlarfordon är 9705.(Dom fyra första siffrorna i en längre varukod som specificerar objektet du vill importera.)


Vilka krav ställs på ett samlarfordon?

För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara:

I ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor.
Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
Minst 30 år gammalt
Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan:

Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
Fordonet ska vara av större värde.


Vad innebär kraven?

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor.

Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc.

Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd.

Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt Tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt.

Med uttrycket "överföring" menas kraftöverföringen, koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande.
Minst 30 år gamla

Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon. Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.


Styrkande handlingar

För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från oberoende erkända experter.


Reservdelar

Delar och tillbehör till motorfordon klassificeras enligt HS-nummer 9705 under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör och är minst 30 år gamla samt inte längre tillverkas.


Även för motorcyklar

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.


Omprövning

När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt samlarfordon kan du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra inom tre år från den dag fordonet kom in i Sverige. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället.
Källa Tullverket, sidan uppdaterades 20210622 https://www.tullverket.se/sv/privat/var … 109a3.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

7 Senaste redigerad av vwato (2021-08-20 00:45:24)

Nu fick du en hel del om bakfoten, trots citat om ljushuvud i din profil men ska försöka reda ut det.

Naturvårdsverket, ansvarar för miljöfrågor grundade på miljövårdslagen. Dom samordnar och ger vägledning till olika myndigheter när det gäller t.ex. miljöfarligt avfall.

Tullverket, ansvarar för import och export, samt att lagar, förordningar och vägledningar efterlevs. Dom ska anmäla till Länsstyrelsen vid misstanke om miljöfarligt avfall enligt den vägledning som Naturvårdsverket utfärdat, gällande som i det här fallet när fordon anses vara avfall.

Länsstyrelsen, med alla regioner i landet ansvarar för mycket, bl.a. för om tillstånd ska utfärdas för import och export av miljöfarligt avfall, om en anmälan sker i sådana ärenden är dom alltså  ena parten i målet som driver ärendet i domstol.


Jo det står uttryckligen på Tullverkets sida om avfall, jag citerade det till och med i ovanstående inlägg men riktat till biltokar. Just för dig kan jag upprepa citatet och även bifoga länk till deras hemsida. Det står mellan info om MC och omprövning av beslut, i slutet av sidan och kompletterat med länk till Naturvårdsverkets information om fordon.

Avfall

Äldre fordon i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.
Begagnade fordon – Naturvårdsverket.

https://www.tullverket.se/samlarfordons … 109a3.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

8

Missade nästan vad jag egentligen skulle skriva om idag, jo det gäller export av reservdelar också, alltså det här med export och vad som anses vara avfall enligt Naturvårdsverket. Dom reglerna är heller inget att leka med, här följer en sammanfattning, efter påminnelsen...

Kom också ihåg, Miljöbalkens regel om omvänd bevisbörda, det innebär i detta fall att det är exportören som ska bevisa att det inte är avfall..Information till dig som exporterar reservdelar till fordon.

Exportera bara reservdelar som fungerar. Reservdelarna får inte vara skadade eller mycket rostiga. Då räknas de nämligen som avfall och får endast exporteras under särskilda omständigheter.


Krav på varan.

Om du exporterar reservdelar ska de:

Vara hela och funktionsdugliga.
Inte läcka olja eller andra vätskor.

Du som exportör måste därför utvärdera och testa reservdelarna innan de exporteras. Du måste sedan dokumentera vad som har testats, hur du har gjort testet samt resultatet av det. Dokumentet ska följa med transporten.

Du måste även kunna visa hur du fått tag på reservdelarna. Det måste finnas ett kvitto på försäljning eller överlåtelse av reservdelarna där det framgår att dessa fungerar och ska återanvändas


Packa rätt.

När du exporterar reservdelar är det viktigt att det packas på ett godkänt sätt. Reservdelarna ska sorteras upp och förpackas i lämpliga behållare eller lådor. Det kan till exempel ske genom att stötdämpare förpackas i en låda, växellådor i en annan låda och så vidare.

Det är inte tillåtet att lägga in allt i en stor hög i en container som sedan exporteras. Se också till att spänna fast och surra godset ordentligt.

Packlistan.

Med transporten ska det även följa med en packlista som redogör för innehållet i containern. Den bör vara så detaljerad som möjligt med uppgifter om vilka reservdelar och hur många av varje sort som ingår.

Vi rekommenderar att du även beskriver från vilket märke och årsmodell reservdelen kommer ifrån. Om du exempelvis transporterar motorer ska märke och årsmodell framgå.


Olagliga avfallstransporter.

Om riktlinjerna inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Det kan innebära att du förbjuds att exportera containern.

Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. För detta ansvarar du som exportör.
Källa Naturvårdsverket  https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- … servdelar/

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

9 Senaste redigerad av vwato (2021-08-21 04:21:08)

Vid millenniumskiftet antog och fastslog Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd direktiv om vad som gäller för uttjänta fordon, för att begränsa miljöpåverkan till ett minimum. Där fanns ett undantag och det finns ingen tvekan om dess syfte, att veteranfordon, samlarbilar eller fordon avsedda för museér ej ska betraktas som avfall.


Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

(10) Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.
Källa, https://open.karnovgroup.se/miljoratt/CELEX32000L0053


Naturvårdsverket hänvisar och länkar till samma direktiv..  ICQ/bs
https://eur-lex.europa.eu/resource.html … format=PDF

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

10

Har nu sladdat över till Länsstyrelsen hemsida och bökat runt lite bland alla hänvisningar och länkar, resultatet blir i stort sett detsamma som EU's direktiv som det skrivits om i tidigare inlägg. En sak jag hittade var vägledningen som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans plitat ihop, inget nytt under solen men intressant hur dom försöker vrida sig som maskar på en beteskrok med torr byråkrati-svenska.

Läs, njut och häpnas av hur två myndigheter samarbetar om ett enkelt undantag från avfall som EU's direktiv innebär. Det första dom gör är att utesluta samlarfordon och fordon avsedda för muséer ur rubriken och sedan mal dom på, utan hämningar.
Därefter följer ett avsnitt ur Länsstyrelsens egna tolkningar av vägledningen från Naturvårdsverket och det förenklar inget om nu någon hoppats på det. Men först det enkla självklara direktivet från EU som en jämförelse till vad som komma skall..

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

(10) Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.
Källa, https://open.karnovgroup.se/miljoratt/CELEX32000L0053Vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon.

I samhället finns utbrett intresse för historiska transportmedel, ofta utifrån ett motorhistoriskt och kulturhistoriskt intresse. Det tar sig bland annat uttryck i att äga, underhålla, renovera och samla på äldre fordon, som inte längre tjänar som bruksfordon. Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Vägledningen nedan syftar till att skapa tydlighet om hur man tillgodoser krav gällande gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon.
.
Nedan används begreppet historiskt fordon, med samma betydelse som i Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5 §.

För att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. Hur denna överensstämmelse ska kunna styrkas framgår av 7 § i samma föreskrift.

Med ledning av det undantag för historiska fordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon(ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

För att tillsynsmyndigheten vid en inspektion av en gränsöverskridande transport av ett eller flera begagnade fordon eller fordonsdelar ska kunna göra undantag från bestämmelser i och tillämpning av EG förordning 1013/2006 om transport av avfall förutsätts att den som anordnar transporten eller utför den kan inkomma med följande dokumentation:

1. Handling som visar ägande och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskillingen –om fordonet är sålt till någon i mottagarlandet. Identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet behöver vara angivet på köpehandlingen eller kvittot.

2. Dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna är ett eller delar av ett historiskt
fordon enligt definitionen i Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5-7 §§, ellerdokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna har ett samlarvärde eller att fordonet eller fordonsdelarna är avsedda för museum eller utställning.

3. Vid förvaring, dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna kommer att förvaras och hanteras på ettmiljömässigt godtagbart sätt. Ni behöver kunna visa att ni har tillgång till lämpliga lokaler och visa var dessa finns.

4. Vid renovering och reparation, dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna kommer att repareras/renoveras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Ni behöver kunna visa att ni har tillgång till lämpliga lokaler och utrustning samt uppge var dessa är belägna.

5. Vid renovering och reparation, dokument som styrker att ni har tillgång till den kunskap och den erfarenhet som behövs för att kunna renovera fordonen/fordonsdelarna.
Källa, https://www.lansstyrelsen.se/download/1 … fordon.pdfVeteranfordon

I samband med att Länsstyrelsen genomför tillsyn över transporter kommer vi ibland i kontakt med veteranfordon.

Normalt ska ett fordon i stort sett vara funktionsdugligt för att bedömas som en vara och inte ett avfall. Men det görs undantag om importören kan styrka att det är ett veteranfordon och att det kommer att hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Ett veteranfordon kan transporteras antingen i körklart skick eller i isärplockade delar.

Reglerna beslutas av EU, riksdag och regering.

Det finns olika regler kring gränsöverskridande transporter. Efterlevnad av tullregler bedöms i första hand av Tullverket

Tullverkets information om samlarfordon Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av miljöregler bedöms av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, som har tillsynsrollen.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, därför är det viktigt att avfallstransporter och omhändertagande av avfall genomförs på ett säkert sätt. Av den anledningen finns det många regler för transporter av avfall. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU.

Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Det finns därför ett undantaget för veteranfordon, vilket gör det möjligt att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, importera veteranfordon som annars skulle kunna klassas som ett avfall.

Den beslutet är ställt till kan överklaga. I beslutet finns information om hur man gör för att överklaga.

Länsstyrelsens roll är att kontrollera att rätt dokumentation finns för en transport.

För att få importera ett veteranfordon ska man kunna styrka att det är ett veteranfordon, dessutom ska fordonet hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Veteranfordon får importeras i kördugligt skick eller i isärplockade i delar. Om man kan styrka att ovan nämnda förutsättningar uppfylls, undantas dessa fordon från avfallsdefinitionen vid import/export och faller utanför avfallstransportförordningens tillämpningsområde. Detta ger möjlighet att importera/exportera fordonet.

För att ett fordon ska vara ett veteranfordon måste det vara av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. (VVFS 2007:490).

Med ledning av det undantag för veteranfordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon Länk till annan webbplats. (ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) Länk till annan webbplats. 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

I ELV-direktivet skäl 10 anges:

”Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt sätt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.”

Av Vägverkets författningssamling 2007:490 Länk till annan webbplats. 3 kap 5 § framgår att för att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.

Det är importören som vid Länsstyrelsens kontroll ska visa att fordon uppfyller kraven på vad som är ett veteranfordon. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ges importören möjlighet att lämna in underlag till Länsstyrelsen för visa att undantaget för veteranfordon är uppfyllt. Inkommer inga uppgifter som styrker att fordonet uppfyller kraven för att bedömas som ett veteranfordon kan Länsstyrelsen besluta att transporten strider mot lagstiftningens krav vilket kan resultera i att importen förbjuds.

Länsstyrelsen har ansvar att granska import och export av avfall enligt miljötillsynsförordningen.

Naturvårdsverket har i sin tur en vägledande roll och har gett ut vägledning om hur lagkraven för begagnade fordon ska tolkas.
Källa, https://www.lansstyrelsen.se/vastra-got … orter.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

11 Senaste redigerad av vwato (2021-08-30 18:45:37)

Det glunkas om att en del importörer av veteranbilar utnyttjat regelverket gällande just avfall för att slippa moms på importerade bilar. Hur mycket sanning det ligger i dessa påståenden återstår att se, men stämmer det så snacka om att binda ris åt egen rygg..

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

12

Man slapp aldrig tull och moms när man "skrottullade" bilarna.
Vad man slapp var accisen men istället var bilen intullad som bildelar och det var väldigt svårt att sedan registrera den då man inte kunde uppvisa några tullhandlingar för en bil.
Det gick senare att ansöka om dispens från gällande regler så att man ändå kunde registreringsbesikta bilen som ett fordon.
Jag tog själv in flera bilar på detta sättet men såg alltid till att de blev registrerade med rätt identitet efteråt.
Det största problemet under denna tid var alla giriga personer som totalt saknade ett motorhistoriskt tänkande och började handla med gamla registreringshandlingar varefter bilens originalidentitet utplånades för evigt och ett falskt chassinummer knackades in. Dessa bilar kan väl därefter bara betraktas som historielösa leksaker men eftersom det finns tillräckligt många som inte bryr sig så är priserna på dessa historielösa fordon ändå så stort att handeln fortsätter.

Originallitteratur och däck hittar man på www.hortlund.se

13 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 03:21:54)

Det finns nu en omarbetad vägledning från Naturvårdsverket ute på remiss hos berörda myndigheter men dom struntade i MHRF's önskan att få gå igenom underlaget innan publicering, trots löften om just detta. Det blir alltså ytterligare en vända till i kvarnarna medan importörerna får bita på naglarna, betala höga avgifter och hoppas på en lagenlig utredning.

Byråkraterna är blint maktgalna men kommer till sist få finna sig i att det är EU's beslut som gäller, tyvärr drabbas alltid någon under denna resa mot rättvisa, lag och ordning. Några politiker i landet har också reagerat, följer dom så får vi se om det är valfläsk eller verklighet..


Senaste nytt, uppdaterat 20210829

När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Nu är den nya vägledningen publicerad. Texten är bättre än den förutvarande men MHRF har ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att föra fram. Vi kommer på nytt kontakta Naturvårdsverket och begära att en särskild partssammansatt arbetsgrupp inrättas för att göra vägledningen tydligare.
Källa, https://mhrf.se/omarbetad_vagledning


Såhär uttrycker sig Jan Ericson (M) riksdagsledamot från Sjuhärad, finansutskottet, initiativtagare till Riksdagens bilnätverk, medlem i Riksdagens fordonshistoriska nätverk. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … n/_H810873

Svenska myndigheter har en enda uppgift, dom ska korrekt och objektivt hantera ärenden inom dom ramar som riksdag och regering fastlagt. I den mån dom anser att regelverk behöver förändras får dom ta det med sin uppdragsgivare, alltså riksdag och regering. Myndigheterna är till för medborgarna och bekostas med medborgarnas skatter. Myndigheter ska följa lagar och regler och inte drivas av en egen agenda.

Den 9 september debatterar jag frågan med kulturminister Amanda Lind (MP) där jag kommer att beröra det kulturhistoriska värdet av vårt rullande kulturarv. Den 12 oktober kommer jag att debattera frågan med miljöminister Per Bolund (MP) och då främst beröra frågorna om myndigheternas agerande.


Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg och ledamot i Trafikutskottet.

Med anledning av att veteranbilar från USA har blivit stoppade av Tullen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har jag ställt en fråga till ansvarig minister Magdalena Andersson, som är minister med ansvar för Tullen.
Att Sverige stoppar import av veteranbilar från USA och dessutom klassificera dem som avfall är inte acceptabelt, därför måste ansvarig minister omgående se över över detta.
– Vad avser ministern att göra för att vi även fortsättningsvis ska kunna importera veteranbilar från USA?

Att ta hand om gamla bilar och renovera upp dem till originalskick är ett stort och viktigt jobb och bevarar vårt kulturarv. Arbetet tar både lång tid och kostar mycket pengar för dem som jobbar med det, men detta jobb är viktigt för att behålla vårt rullande kulturarv.
Att köpa bilar från andra länder som sedan renoveras upp är något har pågått länge i Sverige och gjort att vi i dag har många fina bilar från hela världen som visas upp på bilcruisingar och bilträffar runt om i Sverige. Dessa bilträffar samlar tusentals intresserade och är ett stort folknöje.

Det är med stor förvåning man tar del av mediernas uppgifter om att Tullverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att bilar importerade från USA ska klassificeras som avfall. TV4 och andra medier rapporterade nyligen om att bilar stoppats och att bilarna ska klassificeras som avfall. Bilarna riskerar nu att destrueras och skrotas inom fyra veckor.
Källa, https://www.lidkopingsnytt.nu/2021/08/1 … nt-page-1/Även SD har vaknat, lämnat fascistvimplar samt järnrör hemma och tar sig ton genom Thomas Morell.

Av någon anledning har enskilda tjänstemän vid länsstyrelsernas miljöskyddsavdelningar fattat beslut om att värdefulla renoveringsobjekt inte får importeras utan ska betraktas som miljöfarligt avfall och därmed skrotas. Besluten är uppenbarligen fattade utan minsta kunskap om fordonshistoria. Dessutom, hur ska ett tömt fordon någonsin kunna utgöra en miljöfara?

Naturligtvis ska vi värna miljön, inte tal om annat, men de här besluten har ju inget med miljöhot att göra. För övrigt ger EU-lagstiftningen tydliga riktlinjer att begagnade fordon normalt inte är miljöfarligt avfall. Inte heller om det föreligger ett renoveringsbehov är fordonet ett miljöfarligt avfall. Motorhobbyn är en viktig del i vårt samhälle och den kan inte ödeläggas av godtyckliga beslut från myndigheter.

Jag är medveten om att ministern inte kan gå in i enskilda ärenden, men finns det ett systemfel i hanteringen av import och export av begagnade fordon måste det ovillkorligen rättas till.

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa en fråga till finansminister Magdalena Andersson:
Avser ministern och regeringen att vidta några generella åtgärder för att säkerställa en rättssäker och korrekt hantering när det gäller import och export av begagnade fordon?

Källa, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … n/_H810871

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

14

mkt spännande att det finns ett så stort kunnande
o intresse för juridiska o byråkratiska frågor!
o att folk har så sena/tidiga vanor!
visst jag är lite nattuggla själv, men 04:27:10!!
ICQ/ag

" . . . if I told you all that went down
        it would burn off both of your ears . . . "

15 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 03:56:51)

Mr 56 aka lighthead, dom uppgifterna finns i inlägg nummer 11(14) och är som sagt ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.


Junte, allt för att hålla lågan brinnande på Boxerville och världen är uppdelad i 24 tidzoner, har jag hört…  ICQ/bv


Nu börjar svar komma från tillfrågade politiker, Miljö och klimatministern Jan Bolund (MP) duckar friskt och rapar upp skåpmat. Var månde detta sluta tro med en sån träbock på högt uppsatt tjänst och som dessutom ej tar ansvar för vårt kärnkraftsavfall, vojne vojne..
https://cornucopia.cornubot.se/2021/08/ … r-ger.html


Svar på fråga 2020/21:3469 av Sten Bergheden (M)

Hotet mot det rullande kulturarvet, och svar på fråga 2020/21:3470 av Sten Bergheden (M) Import av veteranbilar
Sten Bergheden har frågat kulturministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att bilimporten av veteranbilar från USA ska möjliggöras även i fortsättningen. Sten Bergheden har även frågat finansministern vad ministern avser att göra för att vi även fortsättningsvis ska kunna importera veteranbilar från USA.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

Import och export av begagnade bilar som inte är trafikdugliga och i gott skick eller som kräver mer än mindre reparationer för att bli trafikdugliga, kan falla under avfallslagstiftningen och regler för gränsöverskridande transporter av avfall. Detta regleras genom EU-lagstiftning. Reglerna om gränsöverskridande transporter av avfall syftar i första hand till att skydda människor och miljö från felaktig eller bristande hantering av avfall.

I lagstiftningen finns ett undantag för veteranfordon, som under vissa förutsättningar kan importeras även om de annars skulle kunna klassas som avfall. Det handlar bland annat om att fordonet ska ha en viss ålder, vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar, samt hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Det finns således ett regelverk på plats som möjliggör import av veteranbilar.

Naturvårdsverket har dessutom i mitten av augusti publicerat en vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon. Syftet med vägledningen är att förtydliga vad som krävs av den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av veteranfordon och historiska fordon för att undantaget för veteranbilar ska anses vara uppfyllt.

De specifika ärendena som Sten Bergheden hänvisar till kommer att prövas i mark och miljödomstolen och är inget som jag kan kommentera.

Stockholm den 1 september 2021
Per Bolund

Källa, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … r_H8123470

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

16 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 05:09:38)

En vinkel på debatten, om vad olika avfall egentligen kan vara, i brist på aktuell information om veteranbilar. Här följer några exempel på #osynligt avfall eller avfallsfotavtryck för olika varor. Vad en elbil eller nytillverkad bil producerar i osynligt avfall vågar man knappt tänka sig..

Osynligt avfall handlar inte främst om det avfall som uppstår när en produkt är uttjänt utan om det avfall som uppstår innan produkten når konsumenten. Detta är inte en typ av avfall som konsumenterna ser, det är osynligt och inget som konsumenten själv kan påverka.


En bärbar dator, alltså en laptop ger 1 200 kg avfall under produktionsprocessen, alltså 1,2 ton...
En mobil ger upphov till 86 kg avfall.
En borrmaskin 52 kg avfall.
Ett enda par byxor ger exempelvis upphov till 25 kg avfall och träningskläder 17 kg.
Skor, ett par läderskor 12 kg avfall.
Ett kilo nötkött genererar avfall motsvarande 4 kg jämfört med ett kilo kycklingkött som ger 860 gram avfall.
En liter mjölk har ett relativt lågt avfallsfotavtryck, 97 gram men ökar när mjölkförpackningens avfallsfotavtryck 9 gram inkluderas.
Ett exemplar av en dagstidning visar sig ha ett litet avfallsfotavtryck, endast 25 gram men sammantaget avfall per år blir det stora mängder.
Källa, https://www.avfallsverige.se/kunskapsba … la-avfall/Till sist dom största producenterna av avfall i Sverige, gruvorna och byggsektorn, för att visa vad Naturvårdsverket borde satsa sin energi på istället för att sila mygg och svälja elefanter..

Gruvavfallet utgör nästan 140 miljoner ton, det är 83 % av det totala avfallet som varje år uppkommer i Sverige. Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har därför fått regeringens uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall.

En del bygg och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar skapas årligen inom byggsektorn en fjärdedel av allt det farliga avfallet. Bygg och rivningsavfall är därför ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet.

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

17

Senaste nytt i karusellen, MHRFs ställningstaganden 20210909 och en förklaring vad ett myndighetsråd är för någonting.


MHRFs styrelse har på Myndighetsrådets rekommendation beslutat om följande ställningstaganden i de fem viktigaste frågorna för åren 2020–2021.

Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon.

Historiska fordon ska vid bränsleomställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar.


Bevarande och användande av det rullande kulturarvet.

När myndigheter fattar beslut som rör historiska fordon ska bevarandet och användningen av dessa beaktas.


Ursprungskontroll: Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon.

En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registreringshandling eller tullhandling saknas ska kunna godkännas oavsett om fordonet är komplett, helt eller delvis demonterat.


Gränsöverskridande transporter: Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon.

Export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion, ska ej omfattas av EU's avfallsregler och transportregler.


Registrering och teknisk identifiering

Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadat eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras.

Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori.
Källa https://mhrf.se/stallningstagandenMyndighetsrådet, ska bevaka kommande svenska lagförslag från regeringen för att genom information till riksdagen säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas. Detsamma gäller regeringskansliets arbete med förordningar och berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner.

Arbetet bedrivs proaktivt genom framställningar, möten och uppföljande vid remissvar till ovan nämnda samt partikanslierna och riksdagsledamöterna. Genom att vara rådgivande och sprida information ska rådet verka för en ökad kunskap om de legala förutsättningarna och problemställningarna inom det fordonshistoriska området. Myndighetsrådets bevakning omfattar ett femtiotal frågor.

Rådet består av Jan Tägt, generalsekreterare, Kurt Sjöberg, förbundsordförande samt Rickard Elgán och Bent Fridholm (sammankallande), styrelseledamöter. Till rådet adjungeras* sakkunniga.
*Innebär att man bjuder in och rådfrågar ämnessakkunniga/specialister men de personerna har ingen rösträtt i frågor.
Källa https://mhrf.se/myndighetsradet

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

18

Det rör på sig, sakta mal dom politiska kvarnarna och MHRF ligger hårt på Naturvårdsverket. I riksdagen har precis en debatt förekommit och den finns att se på webb-TV i länken, intressant att lyssna på våra folkvalda, bl.a. valfjäsk av miljöministern Per Bolund(MP), tala om jordnära frågor kring fordon och fossila bränslen.
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/vid … av_H810873


MHRF kommer med några nyheter i ärendet kring bedömning av importerade fordon, mer att läsa i länken.

Senaste nytt, uppdaterat 2021.11.13

Efter ännu en skriftlig framställan om ett möte till Naturvårdsverket genomfördes mötet den 1 oktober. Vid mötet meddelade Naturvårdsverket att man skyndsamt avsåg att revidera vägledningen från augusti och att man i sak hade beaktat MHRFs synpunkter.
MHRF erhöll senare ett utkast och igen kunde vi konstatera att den blivit bättre men att vi fortsatt har synpunkter. Den 9 oktober meddelade Naturvårdsverket att man publicerat den reviderade vägledningen.


Den 8 oktober besvarade Naturvårdsverket, med stöd av den senaste utgåvan av vägledningen, Mark och Miljööverdomstolens remiss avseende en dom i Mark- och miljödomstolen. Domen gick Länsstyrelsens Västra Götalands Län emot avseende deras förbud i augusti 2020 av import från Norge av en International brandbil från 1973.

Naturvårdsverket hänvisar till nya fakta i målet och tydliggör att det är syftet med importen och exporten som måste vara avgörande vid en tillsynsbedömning. De skriver avslutningsvis att, ”när det gäller fordonet i förvarande mål har, efter det att tillsynsmyndigheten fattade sitt beslut om importförbud, framkommit uppgifter om fordonet och syftet med importen som enligt Naturvårdsverkets bedömning bör ses som tillräckliga för att styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som inte ska betraktas som avfall. Naturvårdsverket ser därför inte skäl till ändring av mark och miljödomstolens avgörande.” Domen var till importörens fördel då domstolen i målet inte funnit att Länsstyrelsen haft fog för sitt förbud att föra in fordonet från Norge till Sverige.
https://mhrf.se/omarbetad_vagledning


Den nyreviderade vägledningen som Naturvårdsverket värkt fram hittills, frågan är när det blir tydligt nog för myndigheterna som ska tolka vägledningen. Varje överflödig mening ger utrymme för feltolkningar, något för myndigheter att ta till sig..
https://www.naturvardsverket.se/vagledn … 1603210448

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

19

Får hoppas detta löser sig (om) när "miljömupparna" åker ur regeringen nästa val..
Problemet är bara att mupparna har infiltrerat massa myndigheter med..

Tack till Steget Efter för lov att använda illustrationen
https://twitter.com/StegetEfter

Post's attachments

stegetefter.jpg, 33.28 kb, 560 x 311
stegetefter.jpg 33.28 kb, 35 downloads since 2021-10-16 

.....speedwagen - Gasar Tills De Rasar...... ©

Snabb länkar till projekt trådar: Pippi gul Callook med soltak (o\_/o) & Vit 75:a Bay-panel dubbeldörr |o \/ o|

20

Det här publicerades igår på fejan.
Har inte sett domen än.

Post's attachments

rickard kvick.JPG, 35.28 kb, 635 x 511
rickard kvick.JPG 35.28 kb, 35 downloads since 2021-10-16 

"ljushuvud"

21 Senaste redigerad av Mr 56 (2021-10-16 17:34:09)

Som jag förstått är det här transportstyrelsens svar på en import av en International 1210 från Norge. utlagt på Fejan av Rickard Kvick:

"Mycket intressant från Transportstyrelsen.
Läs och njut…..
Nu borde förhoppningsvis striden vara avgjord.
Yttrande i mål M 4446-21 angående förbud att importera fordon, International 1210, till Sverige från Norge
Transportstyrelsen har av Mark- och miljööverdomstolen förelagts att inge skriftligt yttrande i målet gällande förbud att importera fordon, International 1210, till Sverige från Norge (aktbilaga 18). Med anledning av föreläggandet anför Transportstyrelsen följande.
Transportstyrelsens ställningstagande
Transportstyrelsen anser att det inte finns skäl att ändra Mark- och Miljödomstolens dom. Transportstyrelsen lämnar dock kommenterar på de krav på veteranfordon som framförts av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns överklagan, daterad 2021-05-04. Krav ställs bland annat på kontrollbesiktning och villkor för definition av veteranfordon.
2021-10-11 TSV 2021-7748
Datum
    Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge Besöksadress
Jussi Björlings väg 19, Borlänge
Telefon Telefax
0771-503 503 0243-152 74
Anders Gunneriuson
Teknik väg
Fordonsregler [email protected] 010-495 56 67
transportstyrelsen.se [email protected]
TS1000, v2.4, 2018-03-26
Definition av äldre fordon
Ordet ”veteranfordon” används endast, vad Transportstyrelsen känner till, i skattelagstiftning och då inom parentes. Däremot förekommer ”historiskt fordon” och ”historiskt intressant fordon” något oftare. Nedan ges några exempel där dessa tre begrepp förekommer i lagstiftning om fordon och framförallt när det gäller reglering för bilar och motorcyklar.
Exempel på ”veteranfordon” i lagstiftning
I 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227) undantas fordon som är tillverkade för minst 30 år sedan från vägtrafikskatt. Dessa fordon omnämns i lagen som veteranfordon och lagstiftningen lyder:
Datum 2021-10-11

Undantag från skatteplikt
2 § Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre, är inte skattepliktiga (veteranfordon):
1. motorcyklar, och
2. bussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik...........
Exempel på ”historiskt fordon” i lagstiftning
I de fall fordon ska registreras i vägtrafikregistret för användning på väg tillämpas fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), vägtrafikdatalagen (2019:369) och vägtrafikdataförordningen (2019:382) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar.
Innan en ansökan om registrering kan prövas ska fordon som importerats först godkännas vid en ursprungskontroll som genomförs av Transportstyrelsen. Efter godkänd ursprungskontroll ska fordonet genomgå en registreringsbesiktning som inleds med en teknisk identifiering. Fordonet ska också genomgå en kontrollbesiktning innan det får användas på väg.
I 5 § Vägverkets föreskrift (2007:490) om teknisk identifiering omnämns historiska fordon genom en förklarande text som lyder:
5§ Med ett historiskt fordon avses fordon som är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.
Med utförande avses vid teknisk identifiering fordonets konstruktion, utrustning och beskaffenhet och inte fordonets skick.
Datum 2021-10-11
Exempel på ”historiskt intressant fordon” i lagstiftning
Bilar som ska användas i trafik ska vara godkända vid kontrollbesiktning enligt kraven i Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2017:54) om kontrollbesiktning. Denna reglering har sin grund i ett EU-direktiv och där finns en definition av ”historiskt intressant fordon”. Definitionen finns under punkt 7 i artikel 3 i direktiv 2014/45/EU1 och lyder:
7. fordon av historiskt intresse: ett fordon som anses vara historiskt av den medlemsstat där fordonet är registrerat eller av en av dess utsedda organ för godkännande och som uppfyller samtliga följande villkor
— Det tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan.
— Den specifika typen, i enlighet med definitioner i relevant unionsrätt eller nationell rätt, tillverkas inte längre.
— Det är historiskt bevarat och i originalskick och inga betydande förändringar har gjorts i huvudkomponenternas tekniska karakteristika.
Sammanfattning
I vissa länder förekommer en särskild registrering av ”veteranfordon”.
I Sverige finns ingen särskild registrering för veteranfordon. Samtliga fordon betraktas dock som veteranfordon, historiskt fordon eller historiskt intressant fordon om de är 30 år eller äldre. Idag betraktas ca. 754.000 registrerade bilar (juni 2021) som ”veteranfordon” utan ytterligare villkor än fordonets ålder.
Fordon som skrot eller avfall
Klassificering
Transportstyrelsen beslutar i klassificeringsärenden om vilket fordonsslag ett fordon ska tillhöra om det inte är uppenbart vilket fordonsslag fordonet tillhör med stöd av lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Bemyndigande för dessa klassificeringsbeslut bygger på 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och framgår av 3 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

Datum 2021-10-11
Eftersom avfall inte finns som ett fordonsslag kan inte ett fordon byta klassificering från exempelvis personbil till avfall. Ett fordon ska därför anses vara ett fordon enligt definitionerna i 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner eller med stöd av Transportstyrelsens klassificeringsbeslut.
Det framgår av lagen att ett fordon är -anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
Det finns dock inte några krav på fordonets funktion i lagen. Det innebär att ett fordon betraktas som ett fordon ända tills det skrotats.
Skrotning och avregistrering av fordon
En bil anses skrotad när skrotningsintyg, definierat i 1 § bilskrotningslagen (1975:343), utfärdats i enlighet med 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) och åtgärder är vidtagna enligt 26 § 1-11 när det gäller fordonet. Punkt 1-11 handlar om demontering av farliga ämnen, vätskor med mera. Fordonet betraktas med andra ord fortfarande som bil till dess att det har monterats isär.

En bil kan endast avregistrerats efter att en anmälan om avregistrering gjorts
och ett skrotningsintyg från auktorisera skrotningsfirma skickats till
Transportstyrelsen. Detta framgår av 6 kap.1 § förordningen (2019:383) om
fordons registrering och användning på följande sätt:
En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl
för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i
första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 §
bilskrotningsförordningen lämnas in tillsammans med en anmälan om
avregistrering.
I praktiken fungerar det så att fordonsägaren tar med sig registreringsbevis
och lämnar in bilen för skrotning hos auktoriserad bilskrotare som, efter
demontering, gör anmälan om avregistrering. Detta sker på initiativ av
fordonsägaren när hen har för avsikt att göra sig av med bilen genom
skrotning. Även försäkringsbolag har rätt av avregistrera fordon och se till
att fordonet skrotas när de löser in sådana fordon som efter en kollision inte
ska repareras. Kommuner får också låta avregistrera och skrota fordon om
de betraktas som fordonsvrak. Detta framgår i lagen (1982:129) om
flyttning av fordon i vissa fall. I 1 § 3 definieras fordonsvrak:
-fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på
samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som
Datum 2021-10-11

uppenbarligen har ringa eller inget värde. Det bör observeras att det i sista
meningen handlar om fordon av ringa eller inget värde.
En bil som avregistrerats och skrotats med intyg kan inte registreras på nytt. Detta framgår av 4 kap. 4 § Transportstyrelsens föreskrifter (2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Fordon som är avregistrerade före den 1 juni 2007 är dock undantagna Detta innebär att äldre fordon kan registreras på nytt trots att de skrotats, om skrotning skedde innan juni 2007. Datumet den 1 juni 2007 är satt utifrån att reglerna beslutades gälla då.
Import av skrotade bilar
Importerade personbilar får inte heller registreras om de är skrotade den 1 juni 2007 eller senare.
Om syfte med importen är att bilen ska registreras i vägtrafikregistret måste den först genomgå ursprungskontroll, teknisk identifiering och registreringsbesiktning innan en ansökan om registrering kan göras. Om det framgår av dokumentation som ska visas vid ursprungskontroll att bilen skrotats i det land den senast var registrerad kan den inte heller registreras i Sverige. Det gäller exempelvis för fordon från USA med ett registreringsdokument där bilen beskrivs som ”SCRAP”, ”JUNK” eller ”DESTRUCTION”. Dessa jämställs med den svenska definitionen av ”skrotat med intyg” i bilskrotningsförordningen och kan inte registreras på nytt i Sverige.
Sammanfattningsvis vad gäller avfall
I hänvisad reglering, vägledning och information finns flera begrepp; avfall, skrotbilar, riktiga skrotbilar och fordonsvrak. Det är dock endast fordonsvrak som är tydligt definierat och reglerat i lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall. Övriga regleringar och den vägledning som nu finns tillgänglig är otydlig, Transportstyrelsen ser gärna att förutsättningar blir tydligare reglerade i föreskriftsform och styrelsen kan i ett sådant arbete bidra med kunskap från sakområdet fordonsreglering.
Krav på kontrollbesiktning vid import/införsel
Enligt fordonslagen (2002:574) krävs att fordon ska ha genomgått kontrollbesiktning (periodisk kontroll) för att få användas på väg. Detta gäller även för fordon som är 30 år och äldre. Däremot finns inget krav på kontrollbesiktning för att äga ett fordon, ha ett fordon avställt eller för att importera ett fordon som anges i inlagan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län daterad, 2021-05-04. Det finns inte heller krav på kontrollbesiktning för att transportera ett fordon på exempelvis en biltrailer. En besiktning som genomförts i annat land och fortfarande är giltig anses
Datum 2021-10-11
även gälla som en giltig kontrollbesiktning besiktning i Sverige efter att ursprungskontroll, teknisk identifiering och registreringsbesiktning har genomförts. Fordonet kan därefter registreras och brukas.
I grundläggande lagstiftning om uttjänta fordon det så kallade ELV- direktivet 2000/53/EU2 finns förslag om att eventuellt kräva en sorts besiktning i samband med att ett fordon förs ut ur ett land. Revideringen av direktivet är dock inte klar ännu.
I länsstyrelsens överklagan beskrivs ett antal ytterligare kriterier för att fordon ska betraktas som veteranfordon. Transportstyrelsen ser inte att dessa kriterier finns fastställda i någon reglering. Som vi uppfattat detta så har länsstyrelsens beslut i detta mål tagits utifrån tillämpningar av en intern vägledning. Denna tillämpning stämmer inte överens med de kriterier som länsstyrelsen i Västra Götalands län presenterar idag på sin hemsida under fliken ”Vad krävs enligt miljöreglerna för att jag ska få importera ett veteranfordon” Vägledningen om gränsöverskridande transporter av historiskt fordon finns att hitta på samma ställe under fliken ”Vill du läsa mer om import av veteranfordon”.
Enligt den nya vägledningen omfattas det aktuella fordonet av definitionen veteranfordon. Så vitt Transportstyrelsen kan bedöma har fordonsägaren av det aktuella fordonet gjort vad som behövs enligt det som anges i den nya vägledningen.
Transportstyrelsen vill ändå påpeka att de uppräknade kriterierna i den nya vägledningen från länsstyrelsen skiljer sig jämfört med de förhållanden som råder för samtliga registrerade fordon i Sverige. Transportstyrelsen anser också att de bör finnas en proportionalitet mellan de krav som gäller för fordon som redan är registrerade i landet och de som importeras.
I Sverige underkänns årligen 20-25%, av redan registrerade bilar som kontrollbesiktats. Det innebär att drygt en miljon bilar inte får användas på väg innan de reparerats och i vissa fall åter besiktats. Dessa fordon betraktas ändå inte som avfall utan får användas på nytt när de reparerats och därefter i vissa fall kontrollerats. Detta gäller oavsett hur många brister bilen hade vid kontrollbesiktningen. Kostnader för en reparation kan överstiga bilens värde men det är fortfarande fordonsägaren som tar ställning till om bilen är värd att reparera eller inte.
Att kräva en värdering av en auktoriserad verkstad är enligt Transportstyrelsens bedömning inte en framkomlig väg. Detta eftersom de auktorisationer som idag finns utgår ifrån att en reparerande verkstad
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

Datum 2021-10-11
förbinder sig att använda delar från den ursprungliga fordonstillverkaren. Det är även så att en fordonstillverkare auktoriserar en verkstad inom de områden verkstaden reparerar. Det innebär att en auktoriserad verkstad kan ha en auktorisation för att exempelvis bara reparera rutor, däck eller delsystem hos fordonet lika väl som hela fordonet.
Krav på funktionalitet eller intyg om möjlig reparation som anges i vägledningen kan inte gälla veteranfordon eftersom dessa omfattas av definitionen även om fordonet är i ”körklart skick eller isärplockat i delar”. Detta framgår också av skäl 10 i ELV-direktivet 2000/53/EU.
Om intyg och värdering ändå ska göras för icke veteranfordon (fordon som är nyare än 30 år) bör även detta regleras tydligare. Det är för närvarande otydligt om det är värdet före eller efter en reparation som ska ligga till grund för bedömningen. Rimligtvis höjs bilens värde varefter den repareras. Det ökade värdet möjliggör ytterligare reparation och så vidare.
Förslag till beskrivning av väsentliga fordonsdelar finns i det föreskriftsförslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering som remitterats under vintern 2020-2021 med diarienummer TSF 2020-128.Detta förslag bygger på att delar som tillverkaren använt som identitetsbärare och som är märkta med fordonets identifieringsnummer ska kontrolleras i samband med ursprungskontroll för att hindra handel med stulna fordon och fordonsdelar. De delar som anses väsentliga utgörs oftast av fordonet ram, kaross eller motor på vissa äldre motorcyklar och bilar. Övriga delar som kan köpas över disk hos reservdelsfirmor, på bilskrotar eller från privatpersoner via annonser på internet eller i tidningar betraktas i förslaget till föreskrifter inte som väsentliga.

De kriterier som anges i vägledningen från länsstyrelsen om att inte tillåta krockskadade fordon stämmer enligt Transportstyrelsen inte med det som gäller för fordon i Sverige i allmänhet. Ett fordon anses vara ett fordon även om det är isärplockat för att i ett senare skede repareras och monteras ihop.
Ursprungskontrollsbeslut för ett importerat fordon gäller i fem år. Innan dess ska fordonet ha godkänts tekniskt och registrerats. Detta framgår av
2 kap 6 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.
Sker en registrering inte inom fem år måste fordonets ägare ansöka om en ny ursprungskontroll. Däremot ska personbilar som är krockskadade och skrotade i det land fordonet tagits in från, kunna jämställas med fordon skrotade med intyg i Sverige och i sådana fall nekas registrering.
Datum 2021-10-11
Detta underlag har sammanställs av Anders Gunneriusson, fordonsexpert, Ingela Sundin, utredare och Markus Högrud, jurist.
För Tranportstyrelsen Anders Gunneriusson

"ljushuvud"