1 Senaste redigerad av vwato (2021-08-15 10:48:27)

Ja, ifall dom är i dåligt skick så ska dom skrotas, anser en länsjurist i Göteborg.
Vad tycker VW-folket, där en del räddat gamla vrak som endast haft ett chassinummer?


Veteranbilar beslagtas – Anses vara miljöfarliga.

Oslipade diamanter eller skräp?
Meningarna går isär om fyra veteranbilar som står beslagtagna på ett tullager i Göteborg.
Länsstyrelsen anser att de är miljöfarligt avfall.
Vi tycker att skicket visar på att det inte är veteranbilar, säger Ann Dahlberg, länsjurist Västra Götaland.

Fallet kommer nu att överklagas till mark och miljödomstolen och följs av flera intresseorganisationer.
Enligt American Car Club Sweden, importeras det årligen över 6000 veteranfordon från USA på liknande sätt,
merparten just via Göteborg.

Nu finns en stor oro bland landets hobbymekare och handlare.
Källa: https://www.tv4.se/, finns ett videoreportage på TV4 Nyheter.

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

2 Senaste redigerad av vwato (2021-08-19 00:53:31)

Ja, enligt dom reglerna, sedan 2006, har importbranschen under femton år kommit lindrigt undan. Med tanke på alla nedskrivningar av fordons värde och inköpspris samt fordon fyllda med både nya och begagnade reservdelar för att sänka kostnaderna vid import så har företagen men även privatpersoner bitit sig själva i svansen, det kan man lugnt påstå.
Snål spar och faan tar.., sägs det enligt gammal sed.

Kan man gissa att nitiska tulltjänstemän tröttnat på myglet och statens förlorade inkomster. Förluster som i sammanhanget inte blir så stora med tanke på vad bilhobbyn omsätter per år i Sverige. Några tjänstemän har tänkt i ett väldigt snävt perspektiv samt stort gällande byråkrati, men inte längre än näsan räcker i alla tänkbara fall. Detta påminner inte så lite om Tragikverkets byråkrater, fd. Vägverket, och deras katastrofala motioner genom åren, i dom fallen har bilhobbyn bitit ifrån och vi har idag t.ex. världens generösaste regler gällande ombyggda och amatörbyggda fordon. Mycket tack vare Sture Torngren, chefredaktör och aktivist på tidningen Wheels, för er som ej minns kamperna och rykande reportage där myndigheterna/byråkraterna gavs på taften och fick vika ner sig. Kanhända är det andra tider nu, i tider där klimatskadade och mest snöflingor härskar på forum och i media.

I första hand får man intrycket att det gäller fordon som exporteras från länder i EU, men i sista meningen omkullkastas all import av renoveringsobjekt från andra länder. Nu är det ju valår 2022 så undantag kommer det säkert att beslutas om, annars är det hårt slag för hela bilhobbyn, för den skaran innehåller många väljare.


Så här ser reglerna ut, för export och import av fordon, som beslutats i enlighet med EU:s direktiv 2006.

Uttjänta fordon och riktiga skrotbilar.
Ett fordon räknas som avfall och får inte exporteras till land utanför EU eller OECD om det är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att reparera eller om viktiga delar är skadade. Bilar och andra fordon som en gång lämnats in för skrotning får aldrig mer komma ut i trafik och får därför självklart inte heller exporteras. All bilskrotning ska ske på auktoriserade bilskrotar.

Annat som är viktigt att tänka på.
*För att styrka att fordonet inte är ett avfall måste du kunna uppvisa kvitto gällande försäljning eller ägarbyte med en garanti att bilen är funktionsduglig.
*Fordonet får inte vara lastat med trasiga bildelar, elektronikskrot eller annat avfall.
*Om fordonet har svetsats ihop är det stor risk att kontrollerande myndigheter bedömer det som avfall och förbjuder exporten.
*Under transporten samt vid lastning och lossning ska fordonet vara skyddat mot skador.
*Under transporten får det inte finnas någon risk att oljor eller anda vätskor läcker ut.
*Fordonet får inte innehålla delar eller vätskor som det är krav på att de omhändertas eller förbjudna att exportera enligt nationell- eller EU-lagstiftning. Exempelvis köldmedier som CFC eller HCFC från luftkonditioneringsanläggningar. Luftkonditioneringsanläggningar som tömts men som dock är beroende av CFC eler HCFC för sin funktion får inte exporteras ut ur EU.

Olaglig avfallstransport.
Om dessa riktlinjerna inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Det kan innebära att du förbjuds att exportera fordonet. Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. För detta ansvarar du som exportör.

Import till Sverige.
Ovanstående vägledning gäller också vid import av begagnade fordon till Sverige.

Källa Naturvårdsverket fordon,  sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

3 Senaste redigerad av vwato (2021-08-17 03:34:22)

Bra information i frågan med alla länkar, ja ni, tänk att Naturvårdsverkets länsjurister verkar haft semester sedan 2017, att vara statligt anställd måste vara toppen, or not..


Här en sammanfattning kring vändorna i ärendet, som visar att det hela faktiskt bara var ett missförstånd som Naturvårdsverket uppmärksammade 2017...
Bra många år efter att vägledningen gällande importerade fordon skrevs för tulltjänstemän. Det talas om kvarnar som mal långsamt, men detta ärende är snart i klass med Palmemordet.


Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import och exportärenden av entusiastfordon.

Motorhistoriska Riksförbundet(MHRF) genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export.

Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta.

I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning.

När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den omarbetade vägledningen. Positivt var att de till viss del verkat lyssna på MHRFs synpunkter. Nu kommer Naturvårdsverket att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna varefter MHRF kommer att ges tillfälle att lägga synpunkter innan man slutligen fastställer vägledningen.
Källa MHRF https://mhrf.se/omarbetad_vagledning

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

4

I länken finns en dom som påvisar vilken kamp en man får föra mot myndigheter som håller varandra om ryggen och har stora resurser.
Han var på väg hem till Tyskland med sitt fynd, en VW-buss 1982 CGC211 med låga mil när transporten stoppades, skälet var exportreglerna gällande miljöfarligt avfall.
Det här hände 2017 och beslut i dom är från 2018, för er som finner domstolsprotokoll tråkiga att läsa tycker jag ni ska ge det en chans, mycket läsvärt. Annars kan slå på reg.numret istället, men det har ingenting med den här domens utfall att göra..

Förbud mot utförsel av historiskt fordon, dom i mål.
https://mhrf.se/dom_mal_nr_458-18

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

5 Senaste redigerad av vwato (2021-08-18 04:30:53)

Alla som äger eller förvarar veteranbilar bör läsa dokumentet om hur man förvarar historiska fordon,  en reservdelsbil eller skrotbil. Det finns alla skäl i världen att kunna lagar och regler. T.ex. för att minska risken för mer eller mindre välgrundade beslut och förelägganden från myndigheter, särskilt när Länstyrelserna runt om i landet uppmanar till angiveri…, http://extra.lansstyrelsen.se/miljosamv … nusson.pdf ,… vid en anmälan, hur fel den än är, gäller det att ha torrt på fötterna och veta reglerna.


Förvaring av historiska fordon, skrotning m.m. i länken.

https://citroenklubben.se/wp-content/up … fordon.pdf
Sammanfattning av MHRF och tack Citroënklubben för uppläggning av dokument.


psst.
Dela också för det är populärt och jätteviktigt att ha med i varje rubrik och tråd, särskilt för facebookshoror/heroes eller hur det nu stavas...

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

6 Senaste redigerad av vwato (2021-08-19 03:03:11)

Kampen för rättvisa har gått i stå pga. semestertider hos Naturvårdssveket. En ändring kommer ske snarast för att ingenting ska kunna missförstås i vägledning gällande förordning om just samlarfordon och miljöfarligt avfall. Missförstånd och paragrafrytteri av övernitiska tjänstemän, på Tullverket, Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen i någon av Sveriges regioner, kommer ej att kunnas upprepas, i denna fråga..

Men det krävdes att en företagare/bilhandlare hamnade i kläm för att får fart på rövhattarna. Så just nu är det en storm i ett vattenglas även om det egentligen, enligt Naturvårdsverkets felaktigt utformade vägledning till myndigheterna, har rått styv bris i flera år så har endast ett fåtal privatpersoner drabbats.

Tullverket har precis som dom andra myndigheterna kvar den förhatliga vägledningen kring vad som anses vara miljöavfall, trots att sidan på Tullverket avser samlarbilar, men det är bara en tidsfråga innan den tagits bort från hemsidan. Som kuriöst minne citerar jag den här till nästa  och nästa generations biltokar i all evighet, Amen…

Avfall
Äldre fordon i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.
Begagnade fordon – Naturvårdsverket.För att sätta Tullverkets importregler och avgifter på pränt, så inga missförstånd skapas när det gäller gränsen mellan veteranfordon och samlarfordon, kommer här ren fakta i frågan, men naturligtvis först en åsikt/tanke/brasklapp...

Intrycket jag får av reglerna för samlarfordon är att det i verkligheten myglas något så ini helvete, det är många företagare, privatpersoner och tullverkets anställda som borde skämmas ögona ur sig, ifall tanken är att moralen ska upprätthållas efter dessa regler.
Hur mycket får egentligen tulltjänstemännen i svarta pengar, för att inte sköta sitt jobb, blunda och hålla käften, alla utom en..Köpa bil från ett land utanför EU

Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Du ska anmäla fordonet till Tullverket direkt när du passerar gränsen på närmaste tullklareringsexpedition.


För att Tullverket ska kunna räkna ut avgifterna och förtulla fordonet måste du ha med dig:

Inköpsfaktura
Köpehandling
Kvitto eller annan handling som styrker fordonets värde
Det utländska registreringsbeviset.


Avgifter

Tullavgiften för motorfordon varierar, för personbilar är den 10% och momsen är 25 %.
Som privatperson betalar du alla avgifterna till Tullverket.

Tullverket beräknar tullavgiften på:

Inköpspriset
Fraktkostnader
Försäkring
Hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns.

Tullverket beräknar momsen på kostnaderna i punkterna ovan, det vill säga inköpspriset, fraktkostnaderna, försäkring och  hanteringskostnader du har haft i samband med transporten fram till EU:s gräns, inklusive kostnaden för tullavgiften.
Räkna ut vad din vara kommer att kosta med hjälp av tullräknaren.

Om fordonet uppfyller kraven för att klassas som ett samlarfordon betyder det att du inte behöver betala tull och bara 12 procent i moms.Samlarfordon

Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för att få klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse.

Du kan klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet för fordonet men fordonet måste uppfylla vissa krav. Det ger tullfrihet och 12 procent i moms.
HS-numret för ett samlarfordon är 9705.(Dom fyra första siffrorna i en längre varukod som specificerar objektet du vill importera.)


Vilka krav ställs på ett samlarfordon?

För att uppfylla kraven för att vara ett samlarfordon måste fordonet vara:

I ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor.
Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas ej.
Minst 30 år gammalt
Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Följande krav anses vara uppfyllda om fordonet uppfyller kraven ovan:

Fordonet ska vara förhållandevis sällsynt.
Fordonet ska normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål.
Fordonet ska vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål.
Fordonet ska vara av större värde.


Vad innebär kraven?

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor.

Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc.

Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd.

Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt Tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt.

Med uttrycket "överföring" menas kraftöverföringen, koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande.
Minst 30 år gamla

Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon. Av en modell eller typ som inte längre tillverkas.


Styrkande handlingar

För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från oberoende erkända experter.


Reservdelar

Delar och tillbehör till motorfordon klassificeras enligt HS-nummer 9705 under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör och är minst 30 år gamla samt inte längre tillverkas.


Även för motorcyklar

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.


Omprövning

När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt samlarfordon kan du skicka in en begäran om omprövning. Det kan du göra inom tre år från den dag fordonet kom in i Sverige. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället.
Källa Tullverket, sidan uppdaterades 20210622 https://www.tullverket.se/sv/privat/var … 109a3.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

7 Senaste redigerad av vwato (2021-08-20 00:45:24)

Nu fick du en hel del om bakfoten, trots citat om ljushuvud i din profil men ska försöka reda ut det.

Naturvårdsverket, ansvarar för miljöfrågor grundade på miljövårdslagen. Dom samordnar och ger vägledning till olika myndigheter när det gäller t.ex. miljöfarligt avfall.

Tullverket, ansvarar för import och export, samt att lagar, förordningar och vägledningar efterlevs. Dom ska anmäla till Länsstyrelsen vid misstanke om miljöfarligt avfall enligt den vägledning som Naturvårdsverket utfärdat, gällande som i det här fallet när fordon anses vara avfall.

Länsstyrelsen, med alla regioner i landet ansvarar för mycket, bl.a. för om tillstånd ska utfärdas för import och export av miljöfarligt avfall, om en anmälan sker i sådana ärenden är dom alltså  ena parten i målet som driver ärendet i domstol.


Jo det står uttryckligen på Tullverkets sida om avfall, jag citerade det till och med i ovanstående inlägg men riktat till biltokar. Just för dig kan jag upprepa citatet och även bifoga länk till deras hemsida. Det står mellan info om MC och omprövning av beslut, i slutet av sidan och kompletterat med länk till Naturvårdsverkets information om fordon.

Avfall

Äldre fordon i ett sämre skick kan omfattas av regelverket för avfall.
Begagnade fordon – Naturvårdsverket.

https://www.tullverket.se/samlarfordons … 109a3.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

8

Missade nästan vad jag egentligen skulle skriva om idag, jo det gäller export av reservdelar också, alltså det här med export och vad som anses vara avfall enligt Naturvårdsverket. Dom reglerna är heller inget att leka med, här följer en sammanfattning, efter påminnelsen...

Kom också ihåg, Miljöbalkens regel om omvänd bevisbörda, det innebär i detta fall att det är exportören som ska bevisa att det inte är avfall..Information till dig som exporterar reservdelar till fordon.

Exportera bara reservdelar som fungerar. Reservdelarna får inte vara skadade eller mycket rostiga. Då räknas de nämligen som avfall och får endast exporteras under särskilda omständigheter.


Krav på varan.

Om du exporterar reservdelar ska de:

Vara hela och funktionsdugliga.
Inte läcka olja eller andra vätskor.

Du som exportör måste därför utvärdera och testa reservdelarna innan de exporteras. Du måste sedan dokumentera vad som har testats, hur du har gjort testet samt resultatet av det. Dokumentet ska följa med transporten.

Du måste även kunna visa hur du fått tag på reservdelarna. Det måste finnas ett kvitto på försäljning eller överlåtelse av reservdelarna där det framgår att dessa fungerar och ska återanvändas


Packa rätt.

När du exporterar reservdelar är det viktigt att det packas på ett godkänt sätt. Reservdelarna ska sorteras upp och förpackas i lämpliga behållare eller lådor. Det kan till exempel ske genom att stötdämpare förpackas i en låda, växellådor i en annan låda och så vidare.

Det är inte tillåtet att lägga in allt i en stor hög i en container som sedan exporteras. Se också till att spänna fast och surra godset ordentligt.

Packlistan.

Med transporten ska det även följa med en packlista som redogör för innehållet i containern. Den bör vara så detaljerad som möjligt med uppgifter om vilka reservdelar och hur många av varje sort som ingår.

Vi rekommenderar att du även beskriver från vilket märke och årsmodell reservdelen kommer ifrån. Om du exempelvis transporterar motorer ska märke och årsmodell framgå.


Olagliga avfallstransporter.

Om riktlinjerna inte följs kan transporten bedömas som en olaglig avfallstransport. Det kan innebära att du förbjuds att exportera containern.

Transporten kan även stoppas av myndigheter i andra länder och då kan det ställas krav på att transporten tas tillbaka till Sverige. För detta ansvarar du som exportör.
Källa Naturvårdsverket  https://www.naturvardsverket.se/Stod-i- … servdelar/

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

9 Senaste redigerad av vwato (2021-08-21 04:21:08)

Vid millenniumskiftet antog och fastslog Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd direktiv om vad som gäller för uttjänta fordon, för att begränsa miljöpåverkan till ett minimum. Där fanns ett undantag och det finns ingen tvekan om dess syfte, att veteranfordon, samlarbilar eller fordon avsedda för museér ej ska betraktas som avfall.


Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

(10) Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.
Källa, https://open.karnovgroup.se/miljoratt/CELEX32000L0053


Naturvårdsverket hänvisar och länkar till samma direktiv..  ICQ/bs
https://eur-lex.europa.eu/resource.html … format=PDF

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

10

Har nu sladdat över till Länsstyrelsen hemsida och bökat runt lite bland alla hänvisningar och länkar, resultatet blir i stort sett detsamma som EU's direktiv som det skrivits om i tidigare inlägg. En sak jag hittade var vägledningen som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans plitat ihop, inget nytt under solen men intressant hur dom försöker vrida sig som maskar på en beteskrok med torr byråkrati-svenska.

Läs, njut och häpnas av hur två myndigheter samarbetar om ett enkelt undantag från avfall som EU's direktiv innebär. Det första dom gör är att utesluta samlarfordon och fordon avsedda för muséer ur rubriken och sedan mal dom på, utan hämningar.
Därefter följer ett avsnitt ur Länsstyrelsens egna tolkningar av vägledningen från Naturvårdsverket och det förenklar inget om nu någon hoppats på det. Men först det enkla självklara direktivet från EU som en jämförelse till vad som komma skall..

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon.

(10) Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.
Källa, https://open.karnovgroup.se/miljoratt/CELEX32000L0053Vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon.

I samhället finns utbrett intresse för historiska transportmedel, ofta utifrån ett motorhistoriskt och kulturhistoriskt intresse. Det tar sig bland annat uttryck i att äga, underhålla, renovera och samla på äldre fordon, som inte längre tjänar som bruksfordon. Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Vägledningen nedan syftar till att skapa tydlighet om hur man tillgodoser krav gällande gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon.
.
Nedan används begreppet historiskt fordon, med samma betydelse som i Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5 §.

För att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. Hur denna överensstämmelse ska kunna styrkas framgår av 7 § i samma föreskrift.

Med ledning av det undantag för historiska fordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon(ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

För att tillsynsmyndigheten vid en inspektion av en gränsöverskridande transport av ett eller flera begagnade fordon eller fordonsdelar ska kunna göra undantag från bestämmelser i och tillämpning av EG förordning 1013/2006 om transport av avfall förutsätts att den som anordnar transporten eller utför den kan inkomma med följande dokumentation:

1. Handling som visar ägande och förfoganderätt hos den avsändande parten, samt uppgifter om mottagare och köpeskillingen –om fordonet är sålt till någon i mottagarlandet. Identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet behöver vara angivet på köpehandlingen eller kvittot.

2. Dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna är ett eller delar av ett historiskt
fordon enligt definitionen i Vägverkets författningssamling 2007:490 3 kap 5-7 §§, ellerdokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna har ett samlarvärde eller att fordonet eller fordonsdelarna är avsedda för museum eller utställning.

3. Vid förvaring, dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna kommer att förvaras och hanteras på ettmiljömässigt godtagbart sätt. Ni behöver kunna visa att ni har tillgång till lämpliga lokaler och visa var dessa finns.

4. Vid renovering och reparation, dokument som styrker att fordonet eller fordonsdelarna kommer att repareras/renoveras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Ni behöver kunna visa att ni har tillgång till lämpliga lokaler och utrustning samt uppge var dessa är belägna.

5. Vid renovering och reparation, dokument som styrker att ni har tillgång till den kunskap och den erfarenhet som behövs för att kunna renovera fordonen/fordonsdelarna.
Källa, https://www.lansstyrelsen.se/download/1 … fordon.pdfVeteranfordon

I samband med att Länsstyrelsen genomför tillsyn över transporter kommer vi ibland i kontakt med veteranfordon.

Normalt ska ett fordon i stort sett vara funktionsdugligt för att bedömas som en vara och inte ett avfall. Men det görs undantag om importören kan styrka att det är ett veteranfordon och att det kommer att hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Ett veteranfordon kan transporteras antingen i körklart skick eller i isärplockade delar.

Reglerna beslutas av EU, riksdag och regering.

Det finns olika regler kring gränsöverskridande transporter. Efterlevnad av tullregler bedöms i första hand av Tullverket

Tullverkets information om samlarfordon Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av miljöregler bedöms av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, som har tillsynsrollen.

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, därför är det viktigt att avfallstransporter och omhändertagande av avfall genomförs på ett säkert sätt. Av den anledningen finns det många regler för transporter av avfall. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU.

Sett ur miljörättslig men även utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls. Det finns därför ett undantaget för veteranfordon, vilket gör det möjligt att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, importera veteranfordon som annars skulle kunna klassas som ett avfall.

Den beslutet är ställt till kan överklaga. I beslutet finns information om hur man gör för att överklaga.

Länsstyrelsens roll är att kontrollera att rätt dokumentation finns för en transport.

För att få importera ett veteranfordon ska man kunna styrka att det är ett veteranfordon, dessutom ska fordonet hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Veteranfordon får importeras i kördugligt skick eller i isärplockade i delar. Om man kan styrka att ovan nämnda förutsättningar uppfylls, undantas dessa fordon från avfallsdefinitionen vid import/export och faller utanför avfallstransportförordningens tillämpningsområde. Detta ger möjlighet att importera/exportera fordonet.

För att ett fordon ska vara ett veteranfordon måste det vara av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren. (VVFS 2007:490).

Med ledning av det undantag för veteranfordon som finns i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon Länk till annan webbplats. (ELV-direktivet), skäl 10, samt hänsynsreglerna i miljöbalk (SFS 1998:808) Länk till annan webbplats. 2 kap. behöver den som anordnar eller utför en transport av historiskt fordon kunna styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som kvalificerar för de undantag som framgår av ELV-direktivet.

I ELV-direktivet skäl 10 anges:

”Veteranfordon, det vill säga historiska fordon eller fordon med samlarvärde eller avsedda för muséer som förvaras på ett förnuftigt sätt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen avfall enligt direktiv 75/442/EEG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde.”

Av Vägverkets författningssamling 2007:490 Länk till annan webbplats. 3 kap 5 § framgår att för att ett fordon ska vara ett historiskt förutsätts att det är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.

Det är importören som vid Länsstyrelsens kontroll ska visa att fordon uppfyller kraven på vad som är ett veteranfordon. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ges importören möjlighet att lämna in underlag till Länsstyrelsen för visa att undantaget för veteranfordon är uppfyllt. Inkommer inga uppgifter som styrker att fordonet uppfyller kraven för att bedömas som ett veteranfordon kan Länsstyrelsen besluta att transporten strider mot lagstiftningens krav vilket kan resultera i att importen förbjuds.

Länsstyrelsen har ansvar att granska import och export av avfall enligt miljötillsynsförordningen.

Naturvårdsverket har i sin tur en vägledande roll och har gett ut vägledning om hur lagkraven för begagnade fordon ska tolkas.
Källa, https://www.lansstyrelsen.se/vastra-got … orter.html

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

11 Senaste redigerad av vwato (2021-08-30 18:45:37)

Det glunkas om att en del importörer av veteranbilar utnyttjat regelverket gällande just avfall för att slippa moms på importerade bilar. Hur mycket sanning det ligger i dessa påståenden återstår att se, men stämmer det så snacka om att binda ris åt egen rygg..

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

12

Man slapp aldrig tull och moms när man "skrottullade" bilarna.
Vad man slapp var accisen men istället var bilen intullad som bildelar och det var väldigt svårt att sedan registrera den då man inte kunde uppvisa några tullhandlingar för en bil.
Det gick senare att ansöka om dispens från gällande regler så att man ändå kunde registreringsbesikta bilen som ett fordon.
Jag tog själv in flera bilar på detta sättet men såg alltid till att de blev registrerade med rätt identitet efteråt.
Det största problemet under denna tid var alla giriga personer som totalt saknade ett motorhistoriskt tänkande och började handla med gamla registreringshandlingar varefter bilens originalidentitet utplånades för evigt och ett falskt chassinummer knackades in. Dessa bilar kan väl därefter bara betraktas som historielösa leksaker men eftersom det finns tillräckligt många som inte bryr sig så är priserna på dessa historielösa fordon ändå så stort att handeln fortsätter.

Originallitteratur och däck hittar man på www.hortlund.se

13 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 03:21:54)

Det finns nu en omarbetad vägledning från Naturvårdsverket ute på remiss hos berörda myndigheter men dom struntade i MHRF's önskan att få gå igenom underlaget innan publicering, trots löften om just detta. Det blir alltså ytterligare en vända till i kvarnarna medan importörerna får bita på naglarna, betala höga avgifter och hoppas på en lagenlig utredning.

Byråkraterna är blint maktgalna men kommer till sist få finna sig i att det är EU's beslut som gäller, tyvärr drabbas alltid någon under denna resa mot rättvisa, lag och ordning. Några politiker i landet har också reagerat, följer dom så får vi se om det är valfläsk eller verklighet..


Senaste nytt, uppdaterat 20210829

När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Nu är den nya vägledningen publicerad. Texten är bättre än den förutvarande men MHRF har ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att föra fram. Vi kommer på nytt kontakta Naturvårdsverket och begära att en särskild partssammansatt arbetsgrupp inrättas för att göra vägledningen tydligare.
Källa, https://mhrf.se/omarbetad_vagledning


Såhär uttrycker sig Jan Ericson (M) riksdagsledamot från Sjuhärad, finansutskottet, initiativtagare till Riksdagens bilnätverk, medlem i Riksdagens fordonshistoriska nätverk. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … n/_H810873

Svenska myndigheter har en enda uppgift, dom ska korrekt och objektivt hantera ärenden inom dom ramar som riksdag och regering fastlagt. I den mån dom anser att regelverk behöver förändras får dom ta det med sin uppdragsgivare, alltså riksdag och regering. Myndigheterna är till för medborgarna och bekostas med medborgarnas skatter. Myndigheter ska följa lagar och regler och inte drivas av en egen agenda.

Den 9 september debatterar jag frågan med kulturminister Amanda Lind (MP) där jag kommer att beröra det kulturhistoriska värdet av vårt rullande kulturarv. Den 12 oktober kommer jag att debattera frågan med miljöminister Per Bolund (MP) och då främst beröra frågorna om myndigheternas agerande.


Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg och ledamot i Trafikutskottet.

Med anledning av att veteranbilar från USA har blivit stoppade av Tullen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har jag ställt en fråga till ansvarig minister Magdalena Andersson, som är minister med ansvar för Tullen.
Att Sverige stoppar import av veteranbilar från USA och dessutom klassificera dem som avfall är inte acceptabelt, därför måste ansvarig minister omgående se över över detta.
– Vad avser ministern att göra för att vi även fortsättningsvis ska kunna importera veteranbilar från USA?

Att ta hand om gamla bilar och renovera upp dem till originalskick är ett stort och viktigt jobb och bevarar vårt kulturarv. Arbetet tar både lång tid och kostar mycket pengar för dem som jobbar med det, men detta jobb är viktigt för att behålla vårt rullande kulturarv.
Att köpa bilar från andra länder som sedan renoveras upp är något har pågått länge i Sverige och gjort att vi i dag har många fina bilar från hela världen som visas upp på bilcruisingar och bilträffar runt om i Sverige. Dessa bilträffar samlar tusentals intresserade och är ett stort folknöje.

Det är med stor förvåning man tar del av mediernas uppgifter om att Tullverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att bilar importerade från USA ska klassificeras som avfall. TV4 och andra medier rapporterade nyligen om att bilar stoppats och att bilarna ska klassificeras som avfall. Bilarna riskerar nu att destrueras och skrotas inom fyra veckor.
Källa, https://www.lidkopingsnytt.nu/2021/08/1 … nt-page-1/Även SD har vaknat, lämnat fascistvimplar samt järnrör hemma och tar sig ton genom Thomas Morell.

Av någon anledning har enskilda tjänstemän vid länsstyrelsernas miljöskyddsavdelningar fattat beslut om att värdefulla renoveringsobjekt inte får importeras utan ska betraktas som miljöfarligt avfall och därmed skrotas. Besluten är uppenbarligen fattade utan minsta kunskap om fordonshistoria. Dessutom, hur ska ett tömt fordon någonsin kunna utgöra en miljöfara?

Naturligtvis ska vi värna miljön, inte tal om annat, men de här besluten har ju inget med miljöhot att göra. För övrigt ger EU-lagstiftningen tydliga riktlinjer att begagnade fordon normalt inte är miljöfarligt avfall. Inte heller om det föreligger ett renoveringsbehov är fordonet ett miljöfarligt avfall. Motorhobbyn är en viktig del i vårt samhälle och den kan inte ödeläggas av godtyckliga beslut från myndigheter.

Jag är medveten om att ministern inte kan gå in i enskilda ärenden, men finns det ett systemfel i hanteringen av import och export av begagnade fordon måste det ovillkorligen rättas till.

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa en fråga till finansminister Magdalena Andersson:
Avser ministern och regeringen att vidta några generella åtgärder för att säkerställa en rättssäker och korrekt hantering när det gäller import och export av begagnade fordon?

Källa, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … n/_H810871

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

14

mkt spännande att det finns ett så stort kunnande
o intresse för juridiska o byråkratiska frågor!
o att folk har så sena/tidiga vanor!
visst jag är lite nattuggla själv, men 04:27:10!!
ICQ/ag

" . . . if I told you all that went down
        it would burn off both of your ears . . . "

15 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 03:56:51)

Mr 56 aka lighthead, dom uppgifterna finns i inlägg nummer 11(14) och är som sagt ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.


Junte, allt för att hålla lågan brinnande på Boxerville och världen är uppdelad i 24 tidzoner, har jag hört…  ICQ/bv


Nu börjar svar komma från tillfrågade politiker, Miljö och klimatministern Jan Bolund (MP) duckar friskt och rapar upp skåpmat. Var månde detta sluta tro med en sån träbock på högt uppsatt tjänst och som dessutom ej tar ansvar för vårt kärnkraftsavfall, vojne vojne..
https://cornucopia.cornubot.se/2021/08/ … r-ger.html


Svar på fråga 2020/21:3469 av Sten Bergheden (M)

Hotet mot det rullande kulturarvet, och svar på fråga 2020/21:3470 av Sten Bergheden (M) Import av veteranbilar
Sten Bergheden har frågat kulturministern vilka åtgärder ministern avser att vidta för att bilimporten av veteranbilar från USA ska möjliggöras även i fortsättningen. Sten Bergheden har även frågat finansministern vad ministern avser att göra för att vi även fortsättningsvis ska kunna importera veteranbilar från USA.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Utifrån kultur- och motorhistorisk synpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

Import och export av begagnade bilar som inte är trafikdugliga och i gott skick eller som kräver mer än mindre reparationer för att bli trafikdugliga, kan falla under avfallslagstiftningen och regler för gränsöverskridande transporter av avfall. Detta regleras genom EU-lagstiftning. Reglerna om gränsöverskridande transporter av avfall syftar i första hand till att skydda människor och miljö från felaktig eller bristande hantering av avfall.

I lagstiftningen finns ett undantag för veteranfordon, som under vissa förutsättningar kan importeras även om de annars skulle kunna klassas som avfall. Det handlar bland annat om att fordonet ska ha en viss ålder, vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar, samt hanteras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt. Det finns således ett regelverk på plats som möjliggör import av veteranbilar.

Naturvårdsverket har dessutom i mitten av augusti publicerat en vägledning angående gränsöverskridande transporter av veteranfordon och historiska fordon. Syftet med vägledningen är att förtydliga vad som krävs av den som anordnar eller utför en gränsöverskridande transport av veteranfordon och historiska fordon för att undantaget för veteranbilar ska anses vara uppfyllt.

De specifika ärendena som Sten Bergheden hänvisar till kommer att prövas i mark och miljödomstolen och är inget som jag kan kommentera.

Stockholm den 1 september 2021
Per Bolund

Källa, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la … r_H8123470

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

16 Senaste redigerad av vwato (2021-09-07 05:09:38)

En vinkel på debatten, om vad olika avfall egentligen kan vara, i brist på aktuell information om veteranbilar. Här följer några exempel på #osynligt avfall eller avfallsfotavtryck för olika varor. Vad en elbil eller nytillverkad bil producerar i osynligt avfall vågar man knappt tänka sig..

Osynligt avfall handlar inte främst om det avfall som uppstår när en produkt är uttjänt utan om det avfall som uppstår innan produkten når konsumenten. Detta är inte en typ av avfall som konsumenterna ser, det är osynligt och inget som konsumenten själv kan påverka.


En bärbar dator, alltså en laptop ger 1 200 kg avfall under produktionsprocessen, alltså 1,2 ton...
En mobil ger upphov till 86 kg avfall.
En borrmaskin 52 kg avfall.
Ett enda par byxor ger exempelvis upphov till 25 kg avfall och träningskläder 17 kg.
Skor, ett par läderskor 12 kg avfall.
Ett kilo nötkött genererar avfall motsvarande 4 kg jämfört med ett kilo kycklingkött som ger 860 gram avfall.
En liter mjölk har ett relativt lågt avfallsfotavtryck, 97 gram men ökar när mjölkförpackningens avfallsfotavtryck 9 gram inkluderas.
Ett exemplar av en dagstidning visar sig ha ett litet avfallsfotavtryck, endast 25 gram men sammantaget avfall per år blir det stora mängder.
Källa, https://www.avfallsverige.se/kunskapsba … la-avfall/Till sist dom största producenterna av avfall i Sverige, gruvorna och byggsektorn, för att visa vad Naturvårdsverket borde satsa sin energi på istället för att sila mygg och svälja elefanter..

Gruvavfallet utgör nästan 140 miljoner ton, det är 83 % av det totala avfallet som varje år uppkommer i Sverige. Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har därför fått regeringens uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall.

En del bygg och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar skapas årligen inom byggsektorn en fjärdedel av allt det farliga avfallet. Bygg och rivningsavfall är därför ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet.

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..

17

Senaste nytt i karusellen, MHRFs ställningstaganden 20210909 och en förklaring vad ett myndighetsråd är för någonting.


MHRFs styrelse har på Myndighetsrådets rekommendation beslutat om följande ställningstaganden i de fem viktigaste frågorna för åren 2020–2021.

Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon.

Historiska fordon ska vid bränsleomställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar.


Bevarande och användande av det rullande kulturarvet.

När myndigheter fattar beslut som rör historiska fordon ska bevarandet och användningen av dessa beaktas.


Ursprungskontroll: Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon.

En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registreringshandling eller tullhandling saknas ska kunna godkännas oavsett om fordonet är komplett, helt eller delvis demonterat.


Gränsöverskridande transporter: Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon.

Export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion, ska ej omfattas av EU's avfallsregler och transportregler.


Registrering och teknisk identifiering

Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadat eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras.

Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori.
Källa https://mhrf.se/stallningstagandenMyndighetsrådet, ska bevaka kommande svenska lagförslag från regeringen för att genom information till riksdagen säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas. Detsamma gäller regeringskansliets arbete med förordningar och berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner.

Arbetet bedrivs proaktivt genom framställningar, möten och uppföljande vid remissvar till ovan nämnda samt partikanslierna och riksdagsledamöterna. Genom att vara rådgivande och sprida information ska rådet verka för en ökad kunskap om de legala förutsättningarna och problemställningarna inom det fordonshistoriska området. Myndighetsrådets bevakning omfattar ett femtiotal frågor.

Rådet består av Jan Tägt, generalsekreterare, Kurt Sjöberg, förbundsordförande samt Rickard Elgán och Bent Fridholm (sammankallande), styrelseledamöter. Till rådet adjungeras* sakkunniga.
*Innebär att man bjuder in och rådfrågar ämnessakkunniga/specialister men de personerna har ingen rösträtt i frågor.
Källa https://mhrf.se/myndighetsradet

One humans junk is another's Vwomens or mans treasure..

Förundras bör du göra över hela alltet, även det enklaste i tillvaron..