1

Som rubriken lyder.

Söker en monteringsanvisning till ett drag tillverkat av VBG. Detta till en Typ 3, Fastback.