1

Helst upptagna för 90,5/92mm-cyllar och förbränningsrum på 50cc eller mer.
Ev. byte mot andra VW-grejer.

/Herman

Volkmasters Sweden
East Hill Welding
Peace Performance
Nygrens Mekaniska
CSP
JP Motorsport