1

Sperrwolf, hur få isär.

Äntligen, som Gert Fylking sa. Försökt i flera år.

De här raderna berör  den senaste? modellen, som finns (lite osäkra uppgifter) från 65 års modell.
Den känns igen av kantig design, en skruv i bakre sida, och ett Z-spår i fram- och bakkant.
Det finns åtminstone tre andra tidigare varianter, en kantig(c:a 61-) och två runda "toastol" (-61). Dessutom finns även ett växelspaksslås från Waso (503N (KG 53-61), 503T ...?).

Förberedelser:
Skaffa den lilla plastbussningen till växelföraraxeln. Stor sannolikhet att den behöver bytas. Finns hos din VW favoritleverantör. Kostar som en glass, men arbete för en hel glassbox.

Isärmontering:
1. Lossa batterikablarna.
2. Lägg i en växel med spaken bakåt (2,4 el b.)
3. Skruva av växelspaksknoppen.
4. Trä av mattan. (Det är nu som spaken bakåt är bra.)
5. Spaken i neutralläge.
6. Ta bort damasken. Stoppa en trasa i hålet, så du inte tappar ner någonting.
7. Ta bort spårskruven i bakkant.
Nu kommer tricket.
8. Vrid nyckel halvvägs till körläget, dvs i 45 graders vinkel.
9. Skjut överdelen framåt. Detta går säkert inte. Knacka lätt med en trä/gummiklubba. Mest för att skaka om metalldelarna som hakar i. Vrid samtidigt lite på nyckeln fram och åter. Det kan hjälpa till att lossa skruven till låskolven.

Med överstycket borta kommer man åt fästskruvarna.

Behöver du inte ta bort elkablarna, så gör det inte. De sitter i ett insnäppt plastblock som troligen är ruttet och kommer att gå sönder.

Vi återmontering är det för växlingens skull inte kritiskt med positioneringen, så man kan koncentrera sig på att få spaklåset att fungera bra.

Byte av bussningen finns beskrivet i en annan How-to. Så finns bra - och dåliga - beskrivningar på Youtube, sök på "sloppy shifting".