1

Något tips?
Är en mattsvart färg som behöver
fyllas på då delar har släppt.

2

Tvätta ur ordentligt och droppa i tunn färg.