1

Hej! Har problem med ett”tickande” 12 V:s laddningsrelä på min 1302S. Problemet kvarstår efter flera byten. ”Tickandet” ökar i takt med ökat varvtal och kan vara nog så irriterande. Laddningen fungerar.
Någon som har ett svar på mitt dilemma?