1 Senaste redigerad av Kjell T (2018-07-29 18:43:48)

I boken VW Bus Sonderausfyhrungen finns bild på en i Sverige registrerad Kemperink Pritschenwagen . Finns den möjligen kvar i landet?