1

Söker oval 1955. Ska vara original och komplett. Renoveringsobjekt eller körbar.
PM vad du har.