1

Nögon som har en monteringsanvisning?

2

Jag har, se PM

Bay 78 Kleinbus under uppsvetsning, Bay 77 Donatorbuss (skrotad nu), T23 projekt