1

Hallå! Ville bara posta en "bra att ha"-formel för beräkning av amperetimmar för oss som driver diverse jox på campingbatterier när motorn inte går:

Med ett batteri på 12 V och 75 Ah vill man veta hur länge man kan driva en lampa på 75 W. Ohms lag säger bland annat att effekten (W) är spänningen (V) multiplicerat med strömmen (A). Antalet amperetimmar dividerat på mängden ström bör således ge antalet timmar som lampan kan drivas eftersom Ah / A = h.

Beräknar man 75 Ah / (75 W / 12 V) = 75 Ah / 6.25 A får vi resultatet 12 h.

Alltså kan lampan i teorin drivas med batteriet i 12 timmar.

"Daddy Cool"

2

Man bör observera att detta är en teoretisk beräkning som gäller vid konstant polspänning och helt fulladdat och friskt batteri. Är batteriet lite åldrat, eller lite urladdat sätts dessa beräkningar ur spel och de bör snarast ses som uppskattningar. Det man ytterligare kan tillägga är att det är frågan om två olika beräkningar, en för att beräkna strömförbrukningen utifrån effekten, och en annan för att beräkna driftstiden utifrån strömförbrukningen:

I=P/U (strömmen=effekten/spänningen)
t= Q/I (tiden=batterikapaciteten/strömmen)

Vilket ger:
t=(Q*U)/P (tiden=(batterikapaciteten*spänningen)/effekten)

Ville inte verka förmer genom att komma med denna kommentar, men sånt här är kul och intressant, jag bidrar gärna med mina tankar och idéer i ämnet!  ICQ/ab

Grinder and paint, makes me the welder I ain't