1

Hallå på er!

Det här med pappershandel och identitetsbyten på fordon är ju en känslig apparat, och Boxerville-forumet stödjer absolut inte illegal verksamhet. I och med detta vill vi sålunda understryka vad regelverket säger, så vänligen lägg lite tid på att läsa igenom nedanstående:

Utdrag ur Kontrollbes.handboken

Identitet kan inte fastställas:
Föreläggande om registreringsbesiktning
Kan inte fordonet identifieras på ett tillfredsställande sätt ska besiktningen ändå fullföljas och fordonet underkännas genom föreläggande om registreringsbesiktning.

Exempel då fordonet ska föreläggas om registreringsbesiktning:
•Något tecken i identifieringsmärkningen inte stämmer eller,
•Identifieringsmärkningen saknas eller,
•Identifieringsmärkningen har stansats in av annan än tillverkaren och textkod T16A saknas eller,
•Identifieringsmärkningen är så skadad att det inte längre går att säkerhetsställa fordonents identitet.

Åtgärd: Vid registreringsbesiktningen krävs godtagbar utredning som styrker fordonets identitet.

Exempel på underlag vid registreringsbesiktning:
•Utredning från generalagent/tillverkare
•Intyg angående utbytta delar
•Utredning från larmtjänst eller polisens utredningsenhet
Observera att omfattande förändringar t.ex. karosseribyte, kan leda till ny identitet med krav på ursprungskontroll och ny registrering.

Polisanmälan om det finns klara indikationer på att fordonets identitet ändrats som ett led i hanteringen av stulna fordon."

Utdrag ur Reg. handboken:
"Besiktningsorganets bedömning vad gäller uppbyggt fordon baseras på hur mycket av det ursprungliga fordonet som återstår."

"Ett uppbyggt fordon måste genomgå ny ursprungskontroll och registreringsbesiktning och ges en ny identitet. Fordonet bedöms enligt de regler som tillämpas för ett nytt fordon som här i landet inte tidigare varit registrerat."

Alltså, om en identitetsändring uppdagas kan man få stora problem, även om det kanske inte uppdagas förrän tre-fyra led bort. Mängder av frågor kan uppstå: Vem har gjort vad? Var kommer delarna ifrån? Är det en stulen bil? All handel med papper & identiteter sker alltså på egen risk och undanbedes från Boxerville.se. Tack för visad respekt!

"Daddy Cool"