1

Jag ska koppla in min tändspole på min typ1 -66 6v. Kablen som går från fördelaren ska den gå till - ?

2

ja den heter 1 och den andra som heter 15 ska ha +

______\,,,/__________________\,,,/__________________\,,,/________
´´´´´´/""\´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/""\ ´´´´´´´´´´´´ ´´´´´/""\ ´´´´´´´
Typ 1 -51 Rod [o\!/o]  Typ 1 -65 Slammed _(o\!/o)_
Ruff Time Monster Truck Youtube
Ruff Time Monster Truck Homepage

3

Ok tack för det ska prova