1

avgas baya / beatch buggy.    600kr


https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21014/21014-3c92881dea16b96ef22503464abed7fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21014/21014-1980a3571d42f39e0f86349e24c69038.jpg


finns i knivsta

2

Kom med bud måste bort pga hastig förlust av garage

3

Ingen som behöver kom med bud