1

Kabel som går från tändspolen ner till kondensator på fördelaren började ryka idag på min 1303-73. Plasten i kabelhöljet försvann så det är blankledare framme. Vad är det som kan ha orsakat detta?

2

Nu är det väl så att kabel till kondensatorn kommer från fördelaren.
Var det den kabeln?  Byt kondensator.

Kortslutningsströmmen genom tändspolen, är för liten, för att bränna den kabeln. (Däremot tillräcklig för att förstöra tändspolen). Är det den kabeln, så är antingen tändspolen defekt, eller sladden felkopplad.