1

Jag skulle behöva hjälp, lite små akut, med foton där man ser hur fästskenorna (de taggiga plåtbitarna som man nyper fast klädeln bakom) för innertaket till höger och vänster av bakrutan sitter på en original Typ 1 -60 eller därikring, kanske är samma på de flesta 50-60 talare?
Även bilder på skenorna över dörrarna samt mått på hur långt in från dörrkanten de skall sitta hade varit till mycket stor hjälp.

Har fått tag på nya skenor som nu skall svetsas i karossen före lack men vill veta så de hamnar där de ska :-)