1

Hej. Bara jag som frågar igen. Vad har dessa för funktion och hur ska dom stå för att ventilationen som blåsa ur resp hål?

Post's attachments

9DE1B54F-0890-4F1C-A8E5-81C50B052141.jpeg, 261.15 kb, 1280 x 958
9DE1B54F-0890-4F1C-A8E5-81C50B052141.jpeg 261.15 kb, 53 downloads since 2019-11-09 

2

Den vänstra öppnar och stänger friskluftsintaget till munstyckena uppe vid rutan och de små, runda, ute i kanterna på instrumentbrädan. Den högra styr luftflödet till munstyckena i mitten på instrumetpanelen. För båda gäller att de är öppna åt vänster, moturs, och stängda åt höger, medurs. Det finns ett märkbart stopp, helt medurs, där de är helt stängda.

Har en "sommarblå" [original VW-kulör] 1303S -73.
Lite före/efter-bilder finns på Garaget och min projekttråd är här på Boxerville