1

Som rubriken säger 45 grader saknas i min samling.