1

Jag har en splitbuss -67a som har tre olika nycklar och nu måste jag byta tändningslås. Hur kodar man om så alla låsen passar till samma nyckel