1

Jag har samlat på mig en del lasträcken men den här varianten har jag aldrig sett förut. Det här Kalleräcket har några extra rör. Kanske för cykelhållare eller?? Fanns de så eller är det hempul?

Post's attachments

IMG_4632[1].JPG, 88.66 kb, 653 x 490
IMG_4632[1].JPG 88.66 kb, 240 downloads since 2016-01-26 

[