1

Vad finns det för pop-out rutor som passar 1303? Finns det något som ser vettigt ut och som är av bra kvalitet?

2

Ingen som har monterat sådana rutor och kan dela med sig av sina erfarenheter?

3

Det är väl likadana från -65 lr Default/hmm

______\,,,/__________________\,,,/__________________\,,,/________
´´´´´´/""\´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/""\ ´´´´´´´´´´´´ ´´´´´/""\ ´´´´´´´
Typ 1 -51 Rod [o\!/o]  Typ 1 -65 Slammed _(o\!/o)_
Ruff Time Monster Truck Youtube
Ruff Time Monster Truck Homepage

4

Ja det är samma från -65 och framåt.